Liikuntasaumat

Liikuntasaumat ottavat vastaan rakenteiden ja niiden osien muodonmuutoksia. Liikuntasaumoilla eliminoidaan muodonmuutosten aiheuttamat jännitykset ja estetään näin tiilirakenteiden halkeilu. Liikuntasauman tulee olla vedenpitävä ja riittävän leveä, jotta se pystyy ottamaan vastaan rakenteiden liikkeet. Mikäli liikuntasauma halutaan ulkonäkösyistä mahdollisimman huomaamattomaksi, se voidaan tekovaiheessa ennen sen kuivumista hiekoittaa.

Liikuntasaumojen tarve ja sijainti määräytyvät aina tapauskohtaisesti.

  • Mikäli liittyvissä rakenteissa on liikuntasaumoja, tehdään liikuntasaumat vastaavaan kohtaan myös muurattuun rakenteeseen.
  • Suuren rakennekorkeuden ja -paksuuden muutoksen rajakohtaan on järjestettävä liikuntasauma.
  • On luonnollista sijoittaa liikuntasauma rakennuksen nurkkaan, koska nurkan alueella on jännityksiä.
  • Huom. nurkkaa ei saa koskaan sitoa, vaan siteet jätetään pois nurkan välittömästä läheisyydestä, koska hyvin sidottu nurkka ei seuraa liittyvien rakenneosien liikkeitä.

Raudoituksella voidaan määrättyyn rajaan asti korvata liikuntasaumojen tarve. Tämä tulee kyseeseen varsinkin vaurioille alttiissa kohdissa, joihin on vaikea suunnitella liikuntasaumoja. On kuitenkin otettava huomioon, että raudoituksen päähän kerääntyy muodonmuutoksia, jotka myös voivat aiheuttaa halkeilua.