Tiilitalon hinta ja edut

Tiilitalon hinta

Tiilitalo tulee pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kokonaiskustannuksiltaan puutaloa edullisemmaksi. Kustannusero rakennuksen runko- ja julkisivukustannuksien osalta on marginaalinen, mutta tiilitalon vähäiset huoltokustannukset tekevät sen edullisemmaksi ottaen huomioon rakennuksen käytönaikaiset kustannukset.

Rakennustutkimus RTS Oy:n vuonna 2010 tekemän tutkimuksen mukaan keskikokoisen, bruttoalaltaan noin 200 m2:n suuruisen talon rakennuskustannus oli vuoden 2010 normaalikustannuksilla laskettuna noin 280 000 € (keskiarvo). Ulkoseinän rakenteiden ja julkisivun osuus rakentamiskustannuksista oli 29 200 € eli n. 10 % rakentamisen kokonaiskustannuksista.

Vertailtaessa keskenään eri materiaaleilla tehtyjä ulkoseinärakenteita, oli puurunkoisen talon ulkoseinän rakentamiskustannus noin 27 000 €, hirsitalon n. 35 000 € ja kivirakenteisen talon kuten esimerkiksi tiilitalon kustannus noin 32 000 €. Erot eri ratkaisujen välillä ovat tutkimuksen mukaan varsin pieniä. Kun otetaan lisäksi huomioon, että puutalo joudutaan maalaamaan 8–10 vuoden välein, on tiilitalo usein jo ensimmäisen huoltomaalauskerran jälkeen halvempi kuin vastaavankokoinen puutalo.

Tiilessä on oikeastaan vain hyviä ominaisuuksia

Kestävyys on luonnollisesti yksi tärkeimmistä, poltettu tiilihän kestää lähes ikuisesti. Tiilestä muurattu julkisivu kestää hyvin kemiallisia, mekaanisia ja sään aiheuttamia rasituksia. Tiilen ominaisuudet mahdollistavat yksilöllisen ja joustavan talosuunnittelun.

Tiilen helppohoitoisuus on usealle rakentajalle merkittävä etu. Ajan myötä helppohoitoisuus merkitsee myös edullisuutta ja vaivattomuutta –maalaukset voi unohtaa.

Paloteknisesti tiili on turvallinen, palamaton materiaali. Tiilitalon paloturvallisuus näkyy myös vakuutusmaksuissa, kun yläpohjakin tehdään kivirakenteisena.

Täystiilitalon massiivirakenteet eristävät ääntä erinomaisesti. Liikenteen melu ei kantaudu sisälle ja äänieristys toimii hyvin huoneiden välillä. Massiivisuuden lisäksi myös tiilirakenteen tiiviys vaikuttaa ääneneristävyyteen. Poltetusta tiilestä muurattu seinä ei halkeile, koska sen kosteus ja lämpöliikkeet ovat erittäin pieniä.

Massiivinen tiilitalo merkitsee myös säästöä lämmityskustannuksissa. Tiilitalon massa ja tiiviys vähentävät lämmityskuluja jopa 15 % verrattuna vastaaviin kevytrakenteisiin taloihin. Tiili varastoi lämpöä ja luovuttaa sitä hitaasti ja tasaisesti pystyen näin hyödyntämään ilmaista auringon energiaa. Tiilitalo on sopivan lämmin talvella ja miellyttävän viileä kesällä.

Kun tiilen hyviin ominaisuuksiin lisätään vielä mahdollisuudet yksilölliseen suunnitteluun, tiilitalon arvostus ja hyvä jälleenmyyntiarvo, tiilien  monipuoliset valikoimat eri värejä ja pintoja sekä laajat käyttömahdollisuudet, on vaikeaa, jos ei suorastaan mahdotonta, löytää parempaa materiaalia.

 

tiilitalon edut

  • Hengittävä
  • Lämmin
  • Massiivinen
  • Ääneneristävä
  • Kosteustasapainon säilyttävä
  • Luja
  • Kosteutta kestävä
  • Lahoamaton
  • Lämmönvaihteluita kestävä
  • Paloturvallinen