Tiilitalon rakentaminen

Tiilitalo on yleensä aina yksilöllinen arkkitehdin suunnittelema taloratkaisu. Tiilitalon hankinta lähtee liikkeelle suunnittelusta, jossa yleensä arkkitehti laatii tarvittavat suunnitelmat. Tiilitaloista on olemassa myös joitakin valmiita talomalleja.

Tiilitalon hankinnassa on hyvä ottaa yhteyttä tiilen valmistajaan, joilla yleensä on sopivia yhteistyökumppaneita tiilitalon rakentamiseksi vaikka muuttovalmiiksi asti. Tiilenvalmistajat auttavat myös muurausurakoitsijan hankinnassa, mikäli kyseessä on pelkkä runko- tai julkisivumateriaalitoimitus.

Rakennusprosessi etenee seuraavasti:

  • Aluksi laaditaan suunnitelmat
  • Hankitaan rakennuslupa ja muut tarvittavat viranomaisluvat
  • Päätetään lämmitysmuodosta
  • Hankitaan rakennesuunnitelmat
  • Hankitaan LVIS suunnitelmat
  • Aloitetaan rakentaminen