Sisäilma

Tiilitalo on terveellinen asua, sillä tiili hengittää ja pitää huoneilman kosteustasapainon miellyttävänä. Puhtaista luonnonmateriaaleista valmistetut poltetut tiilet eivät sisällä haitallisia haihtuvia aineita, jotka voisivat vapautua muurattaessa tai valmiissa rakenteessa.

Suomen Sisäilmayhdistyksen rakennusmateriaaleille laatimassa pintamateriaalien päästöluokituksessa materiaalit jaotellaan kolmeen ryhmään (M1, M2 ja M3) haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärän, ammoniakin, formaldehydin ja syöpävaarallisten yhdisteiden emissiokertoimien sekä aistinvaraisen hyväksyttävyyden perusteella. Tässä luokituksessa kuuluu poltettu tiili turvallisena luonnonmateriaalina parhaaseen M1- luokkaan.

Massiivinen tiili tasaa hyvin lämpötilan eroja, joten täystiilitalon sisälämpötila on kaikkina vuodenaikoina ihanteellinen. Ulkolämpötilan äkilliset vaihtelut eivät tunnu tiilitalon sisällä. Myös tiilen ääneneristävyys on oivallinen viihtymisen tae.