Määräykset ja ohjeet

Muurattujen rakenteiden suunnittelussa noudatetaan seuraavia määräyksiä ja ohjeita:

RunkoRYL 2010               Tiilimuuraus

RakMk B1                          Kantavat rakenteet – Määräykset ja ohjeet

EN 1996-1-1 ja 1-2            Eurokoodi 6, Muurattujen rakenteiden suunnittelu

RakMk B 6                         Muuratut rakenteet – Ohjeet 2010

RakMk B 2                         Kantavat rakenteet 1990

Tiivistetyt ohjeet Julkisivumuurauksen suunnitteluun

Tavanomaisten rakenteita koskevien tietojen, kuten rakennemittojen, rakenteiden sijainnin ja hyötykuormien lisäksi suunnitelmissa esitetään tarvittavassa laajuudessa:

 • käytettävät tiilet/harkot ja muurauslaastit
 • raudoitukset, niiden suojaus ja ankkurointi
 • muuraussiteiden laatu, muoto, määrä ja sijoitus
 • veden- ja kosteudeneristys ja veden poistaminen
 • liikuntasaumat, niiden sijainti ja rakenne
 • tiilien/harkkojen limitys
 • saumatyyppi ja sauman paksuus
 • seinien tuenta
 • urat, roilot, syvennykset ja reiät
 • työaukot ja -saumat
 • ympäristöolosuhdeluokka
 • erikoisolosuhteita kuten talvimuurausta koskevat lisäohjeet
 • työnaikaiset kuormat ja -tuenta