Ulkoseinärakenteet

Muurattu julkisivu on ns. eriytetty julkisivurakenne, joka muodostaa muun seinärakenteen ulkopuolelle ulkonäön antavan säänkestävän vaipan.

Julkisivu suunnitellaan niin, että se on pääosin itsensä kantava ja tukeutuu perustuksiin. Julkisivun osia voidaan kannattaa tarvittaessa myös kerroksittain rungosta tiilipalkki- ja konsolijärjestelmien avulla.

Julkisivu tuuletetaan sen taakse jätettävän 30-50 mm:n levyisen ilmaraon kautta. Pientaloissa riittävä ilmaväli on 30 mm ja kerrostaloissa useimmiten 40 mm. Haitallinen ilmavirtaus lämmöneristeessä estetään tuulensuojaeristeellä. SPU-eristettä käytettäessä ei tarvita erillistä tuulensuojalevyä. Detaljien suunnittelussa otetaan huomioon rakenteen tuulettuminen ja veden johtaminen ulos rakenteesta.

Kerrostaloissa sisäkuori on useimmiten betonia. Puu- tai teräsrankaiset levyseinät ovat edullisia ja nopeita asentaa, mutta voimakkaille viistosateille alttiissa kohteissa kivirakenteinen sisäkuori on turvallisempi ja pitkäikäisempi ratkaisu.

tiilitalon-runkorakenne