Energiatehokas tiili

Massiivinen tiilirakenne pystyy hyödyntämään auringosta saatavaa ilmaisenergiaa. Se varastoi lämpöä ja luovuttaa sitä hitaasti ja tasaisesti, mikä tasaa sisälämpötilan vaihteluita. Tiilitalo on sopivan lämmin talvella ja miellyttävän viileä kesällä.

Tiilijulkisivu puolestaan vähentää merkittävästi seinän kautta tapahtuvaa lämpöenergian vuotoa. Hyöty syntyy siitä, että ilma ilmaraossa on huomattavasti ulkoilmaa lämpimämpää, ja tämä hidastaa lämmön johtumista rakenteen läpi. Tätä hyötyä ei kuitenkaan huomioida Rakentamismääräyskokoelman mukaisissa rakennuksen energialaskelmissa. Aiheesta on olemassa useita tutkimuksia. Kaikki tutkimukset osoittavat yhdenmukaisesti, että tiilijulkisivu auttaa säästämään energiaa.

Ilmaraon hyötyvaikutus riippuu auringon säteilystä. Aurinkoisuus puolestaan riippuu julkisivun suuntauksesta. Hyödyt ovat suurimmillaan eteläpuolen julkisivulla, ja taas pienimmillään pohjoispuolen julkisivulla. Useammat tutkimukset osittavat, että monikerroksissa rakennuksissa ensimmäisen kerroksen hyödyt ovat pienempiä kuin ylempien kerrosten, mikä johtuu siitä, että ensimmäinen kerros helpommin jää varjoon ja lämmin ilma nousee ylöspäin ilmaraon sisällä. Auringon säteilyn vaikutus seinän lämpöhäviöihin riippuu myös pinnan sävystä. Kesäaikana alemmissa kerroksissa tiilijulkisivulla on puolestaan ollut vähäinen jäähdyttävä vaikutus. Peukalosääntönä voitaneen pitää vajaan celsiusasteen lämpötilaeroa.

Energian säästäminen tuottaa jo sinänsä taloudellista hyötyä, mutta sen hyöty ympäristölle voidaan mitata esimerkiksi CO2-päästöinä. Säästetyn energian CO2-hyödyt riippuvat käytetyn lämmitysenergian päästötasosta.

Massiivisuus_web