Kokonaiskustannuksiltaan edullisin tiili

Tiilijulkisivu on rakennuksen käyttäjälle edullisin julkisivuratkaisu

Rakennusmateriaalin valinnalla on väliä. Tampereen teknillisen yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan jo 50 vuoden elinkaarella tarkasteltuna tiilijulkisivun huoltokustannukset ovat puu- tai rappausvaihtoehtoihin nähden jopa yli 90 % alhaisemmat. Tällä on suora vaikutus asumiskustannuksiin eli osakkailta tai vuokralaisilta kerättäviin maksuihin.

Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksessa tarkasteltiin 5-kerroksisen, julkisivupinta-alaltaan 1800 neliöisen kerrostalon eri julkisivuvaihtoehtojen elinkaarikustannuksia sekä verrattiin eri huoltojaksojen ja toimenpiteiden vaikutusta julkisivurakenteen kokonaistaloudellisuuteen.

Vertailussa käytettyjen ulkoseinärakenteiden lämmön- ja ääneneristystasot olivat toisiaan vastaavat ja tarkastelujaksoina käytettiin 50 ja 100 vuoden elinkaarta. Tutkimukseen valittiin viisi Suomessa yleisesti käytössä olevaa kerrostalon julkisivumateriaalia eli tiili, puu, betoni sekä ohut- ja paksueristerappaus.

julkisivu_kayttokustannukset_graafi

Julkisivun valinnassa huomio kokonaiskustannuksiin

Tutkimuksen mukaan tiilijulkisivu on nimellisarvoilla laskettuna sekä 50 että 100 vuoden elinkaaritarkastelussa edullisin, kun mukaan lasketaan rakentamis-, käyttö- ja purkukustannukset. Nimellisarvoilla tarkasteltuna 100 vuoden elinkaarijaksolla tiili oli kokonaiskustannuksiltaan esimerkiksi puujulkisivuun verrattuna 29-49 % edullisempi riippuen siitä, sijaitseeko rakennus sisämaassa vai rannikkoalueella. Eristerappauksiin nähden tiilijulkisivulle muodostuu kustannussäästöä 49-56 % riippuen siitä, onko vertailukohteena paksu- vai ohuteristerappaus.

Myös 3 % korkokannalla nykyarvoon diskontattuna tiilijulkisivu on valkobetoni- tai tiililaattapintaisten elementtiratkaisujen ohella edullisin julkisivuvaihtoehto.

julkisivu_kokonaiskustannukset_graafi

 

Säästö rakentamiskustannuksissa siirtää kustannuksia käyttäjille

Tiilijulkisivun elinkaariedullisuus perustuu erityisesti sen vähäiseen käytönajan huolto- ja korjaustarpeeseen. Tiilijulkisivu ei juurikaan vaadi huoltotoimenpiteitä elinkaarensa aikana.

Parhaan hyödyn tiilirakenteen elinkaariedullisuudesta saa siten käyttäjä, eli kiinteistön omistaja. Jo 50 vuoden elinkaarella tarkasteltuna tiilirakenteen käytönaikaiset kustannukset ovat muihin rakenneratkaisuihin verrattuna ylivoimaisesti alhaisimmat.

Massiivisista korjauksista häiriötä asukkaille

Omaan asuinympäristöön kohdistuvat korjaukset ja saneeraukset aiheuttavat kustannusten lisäksi asukkaille myös monenlaista muutakin haittaa. Siksi vähän huoltoa tarvitsevat ja elinkaareltaan pitkäikäiset materiaalit ovat myös asumisviihtyvyyden kannalta parhaat vaihtoehdot

Tiili vanhenee kauniisti säilyttäen arvonsa ja parhaimmillaan se kestää vuosisatoja. Hyviä esimerkkikohteita löytyy kaikkialta maailmasta.

Linkki tutkimukseen