Muurauslaastit

Julkisivujen muurauksessa käytetään nykyään muuraus- tai valkosementtipohjaisia värillisiä muurauslaasteja. Niiden etuna on hyvä säänkestävyys ja muurattavuus. Tehdasvalmisteisten laastien etuna on myös niiden tasalaatuisuus.

Laastin väri valitaan käytettävän tiilen mukaan niin, että saadaan harmoninen lopputulos.

Muurauslaastit

Kohteisiin, joissa rakenteelta vaaditaan erityistä suojaa säänrasitusta vastaan, kuten  vesistöjen rannoilla sijaitsevat rakennukset, joihin kohdistuu voimakas viistosade on kehitetty vedenimultaan tavallista muurauslaastia jopa 90 % tiiviimpiä laasteja. Tällaisia ovat esim. Weber Vetonit Marine tiivislaasti ja Fescon tiivislaasti Heavy.

Lisätietoa, sekä tiililaastien värit ja koodit löydät valmistajien kotisivuilta

Fescon Oy

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Weber