Tulenkestävä tiili

Tulenkestäviä tiiliä käytetään lähinnä teollisuuslaitosten prosessiuuneissa, mutta niitä voidaan yhtä hyvin käyttää myös tavallisien taloustulisijojen kuumimmissa tulelle alttiissa osissa. Asuinrakennusten puulämmitteisten tulisijojen tulipesät muurataan yleensä taloustulitiilillä.

Tulitiililtä vaadittu pirstoluku on oltava > 8.