Ylivieskaan rakennetaan moderni tiilikirkko

Julkaistu 28.11.2019

Ylivieskan puukirkon traagisen palon jälkeen kirkkovaltuustossa painotetaan kestävyyden ja turvallisuuden näkökulmaa. Tästä lähtökohdasta käsin tiili on luonteva valinta uuden kirkon materiaaliksi....

Lue lisää »

Kierrätystiiliä Moottoripyörämuseon seinissä

Julkaistu 28.11.2019

Suomen Moottoripyörämuseo Lahdessa on laajentunut uudisosalla kierrätettyjä tiiliä käyttäen. Julkisivun muuraukseen on käytetty pääasiassa Lahden Mallasjuoman tehtaan vanhoja punatiiliä. Museon perustaja Riku Routo kertoo, että yksi tiili on myös vanhasta Metro-ravintolasta....

Lue lisää »

Toppilan Punaiselle Myllylle Kestävä Kivitalo -palkinto

Julkaistu 28.11.2019

Tämän vuotisen Kestävä kivitalo -palkinnon sai Oulun Top­pi­lan Pu­nai­nen Myl­ly. Rakennus on va­jaat sata vuot­ta van­has­ta Vaa­san höy­ry­myl­lys­tä sa­nee­rat­tu asuin­ker­ros­ta­lo Toppilansalmen satama-alueella. Pää­dyis­tä toi­nen on säi­ly­tet­ty en­nal­laan ja toi­nen muu­rat­tu uu­del­leen van­hois­ta tii­lis­tä kym­me­nen met­rin pää­hän al­ku­pe­räi­ses­tä...

Lue lisää »

Verlan tehdasmiljöössä korjataan yli 100–vuotiaita kosteusvaurioita.

Julkaistu 27.11.2019

Unescon maailmanperintökohteessa on havaittu kosteusvaurioita. Nykyisin museona toimiva kuivaamo rakennettiin kiireessä syksyllä 1893, eikä kalkkilaasti ehtinyt kunnolla kuivua. Laastiin jäänyt kosteus jäätyi talvella, ja vuosien saatossa laasti on murentunut tiilien välistä pois. Korjaustyössä käytetään työmaalla valmistettavaa vanhan ajan kalkkilaastia, joka muistuttaa mahdollisimman pitkälle Verlassa alun perin...

Lue lisää »

Uusia detaljeja ikkunoiden apukarmin suunnitteluun

Julkaistu 10.09.2019

Ikkunan apukarmi on perinteisesti vuorattu eristeen suuntaan ja ulospäin bitumihuopakaistalla, jonka tarkoitus on ollut suojata apukarmia sekä ulkoa että ylhäältäpäin tulevaa kosteutta vastaan. Tämän ratkaisun huonona puolena on ollut kuitenkin se, että tiivis puuta vasten asennettu bitumihuopakaista hidastaa oleellisesti puisen apukarmin kuivumista, vaikka se olisikin hyvä sääsuoja ulkoista kosteusrasitusta ajatellen. Asiaa...

Lue lisää »

Kiinnostavia ulottuvuuksia reliefimuurauksella

Julkaistu 3.06.2019

Huttunen-Lipasti Arkkitehdit suunnitteli Kruunuvuorenrantaan Helsingin ATT:lle asuinkerrostaloja, joiden julkisivuissa edellytettiin käytettävän tiiltä monipuolisesti. Yksi mainituista tekniikoista oli reliefimuuraus, jossa pinnan syvyyseroilla luodaan visuaalisesti kiinnostavia efektejä. Arkkitehti SAFA Mikko Blomberg Huttunen-Lipastilta sanoo, että Hopealaaksossa alueen kaava ja viitesuunnitelmat olivat jo ansiokkaat. –...

Lue lisää »

Kruunuvuorenrannassa monimuotoista tiilipintaa

Julkaistu 3.06.2019

Julkisivujen suunnittelussa suunnataan minimalistisen muodin jälkeen kohti runsaampia pintoja, värejä ja muotoja. Helsingin Kruunuvuorenrannassa on käytetty tiilireliefejä, puhtaaksimuurausta ja rappausta sulassa sovussa toisiaan korostaen ja täydentäen. Huttunen-Lipasti Arkkitehdit on suunnitellut alueelle useita asuinkerrostaloja Helsingin Asuntotuotantotoimistolle. Kaava edellytti useiden erilaisten pintojen käyttöä, ja työ oli...

Lue lisää »

Uutta ja vanhaa tiilipintaa Asuntomessuilla

Julkaistu 3.06.2019

Kesän 2019 asuntomessut järjestetään Kouvolassa, Korian Pioneeripuistossa. Vanha kasarmialue täydentyy uudella, monipuolisella asuntorakentamisella. Materiaalina tiili on vahvasti esillä alueella ja messutaloissa. Paja-aukio on tiilikortteli Yksi asuntomessualueen kortteleista määriteltiin jo kaavassa julkisivuiltaan tiilikortteliksi. Paja-aukion tonteille rakentuu seniori-ikäisille suunniteltu Virkkulankylä sekä kaksi Kouvolan...

Lue lisää »

Tulisija lämmittää vaikka sähkö loppuu

Julkaistu 5.04.2018

  Asiantuntijat näkevät puulämmityksen yhä kannattavana ratkaisuna huoltovarmuutta ja energiankulutuksen piikkejä ajatellen. Puulämmitystä suositellaan muiden lämmitysjärjestelmien rinnalle vara- ja lisälämmönlähteeksi.   Sähkökatkot ovat yhä mahdollisia  Varaava takka on ainoa täysin sähköstä riippumaton lämmitysjärjestelmä. Sen merkitys on korvaamaton, jos sähkönsaanti keskeytyy täysin. Tämä...

Lue lisää »