Ilmastonmuutos lisää julkisivujen säärasitusta myös sisämaassa

Julkaistu 10.03.2020

Ilmaston lämpeneminen ja sateiden lisääntyminen Suomessakin vaikuttaa rakennusten kuntoon. Diplomi-insinööri Toni Pakkala Tampereen Yliopistosta selvitti väitöstutkimuksessaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia olemassa olevaan rakennuskantaan. Tutkimuksen keskiössä ovat betonirakennukset, mutta tulokset pätevät monilta osin myös tiilirakennuksiin. − Vauriomekanismit ovat huokoisilla kivimateriaaleilla melko samanlaisia. Kosteus...

Lue lisää »

Tiilirakenteet kestävät ranta-alueiden säärasitusta

Julkaistu 10.03.2020

Tiili on hyvin ankariakin sääolosuhteita kestävä ja vähän huoltoa vaativa julkisivumateriaali. Siksi se sopii hyvin myös ranta-alueiden vaativiin oloihin. Helsingissä meren läheisille alueille on viime vuosina rakennettu kokonaan uusia asuinalueita. Uusimmilla alueilla, kuten Kalasatamassa on suosittu tiilirakentamista. Kalasataman kaava määrää rakennuksiin paikallamuuratun tiilijulkisivun, joka voi olla myös rapattu. −...

Lue lisää »

Helsingin Harkko luo uutta kaupunkikuvaa rannikolle

Julkaistu 10.03.2020

Helsingin Kruunuvuorenrannassa tiili on määräävä julkisivumateriaali. Merellisellä alueella kestävä tiili on luonteva valinta, ja alueen asemakaavan erityistavoitteissa onkin mainittu mm. tulviin, myrskyihin ja rankkasateisiin varautuminen ja niihin liittyvien riskien ehkäiseminen. Aivan rannan tuntumassa seisoo asuintalo Helsingin Harkko. Harkon julkisivu merelle päin on pääosin tiilistä paikalla muurattu. Kahdessa ylimmässä...

Lue lisää »

Tiivislaasti imee vettä huomattavasti tavallista muurauslaastia vähemmän

Julkaistu 10.03.2020

Ilmastomuutos haastaa jatkuvasti rakentamisen suosituksia. Haasteisiin vastataan tutkimuksella ja tuotekehityksellä, esimerkiksi kehittämällä yhä paremmin säätä kestäviä muurauslaasteja. Tampereen yliopiston Rakennustekniikan laboratoriossa tutkittiin julkisivutiilien ja eri muurauslaastien vesitiiveyttä. Tavallinen muurauslaasti kastuu nopeasti ja jatkaa kastumista varsin pitkään. Hyvin tiiviiden laastien tapauksessa vedenimu...

Lue lisää »

Ylivieskaan rakennetaan moderni tiilikirkko

Julkaistu 28.11.2019

Ylivieskan puukirkon traagisen palon jälkeen kirkkovaltuustossa painotetaan kestävyyden ja turvallisuuden näkökulmaa. Tästä lähtökohdasta käsin tiili on luonteva valinta uuden kirkon materiaaliksi....

Lue lisää »

Kierrätystiiliä Moottoripyörämuseon seinissä

Julkaistu 28.11.2019

Suomen Moottoripyörämuseo Lahdessa on laajentunut uudisosalla kierrätettyjä tiiliä käyttäen. Julkisivun muuraukseen on käytetty pääasiassa Lahden Mallasjuoman tehtaan vanhoja punatiiliä. Museon perustaja Riku Routo kertoo, että yksi tiili on myös vanhasta Metro-ravintolasta....

Lue lisää »

Toppilan Punaiselle Myllylle Kestävä Kivitalo -palkinto

Julkaistu 28.11.2019

Tämän vuotisen Kestävä kivitalo -palkinnon sai Oulun Top­pi­lan Pu­nai­nen Myl­ly. Rakennus on va­jaat sata vuot­ta van­has­ta Vaa­san höy­ry­myl­lys­tä sa­nee­rat­tu asuin­ker­ros­ta­lo Toppilansalmen satama-alueella. Pää­dyis­tä toi­nen on säi­ly­tet­ty en­nal­laan ja toi­nen muu­rat­tu uu­del­leen van­hois­ta tii­lis­tä kym­me­nen met­rin pää­hän al­ku­pe­räi­ses­tä...

Lue lisää »