Määräykset ja ohjeet

Kerrostalon punatiilinen seinä

Muurattujen rakenteiden suunnittelussa noudatetaan seuraavia määräyksiä ja ohjeita:

Kantavat rakenteet

RunkoRYL 2010               Tiilimuuraus

RakMk B1                          Kantavat rakenteet – Määräykset ja ohjeet

EN 1996-1-1 ja 1-2            Eurokoodi 6, Muurattujen rakenteiden suunnittelu

RakMk B 6                         Muuratut rakenteet – Ohjeet 2010

RakMk B 2                         Kantavat rakenteet 1990

Tavanomaisten rakenteita koskevien tietojen, kuten rakennemittojen, rakenteiden sijainnin ja hyötykuormien lisäksi suunnitelmissa esitetään tarvittavassa laajuudessa:

 • käytettävät tiilet/harkot ja muurauslaastit
 • raudoitukset, niiden suojaus ja ankkurointi
 • muuraussiteiden laatu, muoto, määrä ja sijoitus
 • veden- ja kosteudeneristys ja veden poistaminen
 • liikuntasaumat, niiden sijainti ja rakenne
 • tiilien/harkkojen limitys
 • saumatyyppi ja sauman paksuus
 • seinien tuenta
 • urat, roilot, syvennykset ja reiät
 • työaukot ja -saumat
 • ympäristöolosuhdeluokka
 • erikoisolosuhteita kuten talvimuurausta koskevat lisäohjeet
 • työnaikaiset kuormat ja -tuenta

Julkisivumuurauksen suunnittelu

 • Julkisivumuurauksen suunnittelussa on otettava huomioon sään vaikutukset sekä rakenteellinen kokonaisuus. Sateelle alttiille seinälle 130 mm tiili soveltuu paremman vedenpitävyytensä ansiosta paremmin, kuin 85 mm tiili. Voimakkaille viistosateille alttiisiin kohteisiin on saatavissa erikoistuotteena myös tiivislaastia.
 • Liikuntasaumojen paikat tulisi pyrkiä ottamaan huomioon jo alustavassa suunnitteluvaiheessa.
 • Sokkeleita ei saisi suunnitella liian mataliksi. Sokkelin suositeltava vähimmäiskorkeus on n. 500 mm.
 • Räystäitten on oltava niin pitkät, että vedenpääsy rakenteisiin estyy. Ikkunoiden sijainti tulee suunnitella siten, että rakentaminen on helppoa ja veden ulosohjaus voidaan toteuttaa.
  Julkisivujen aukotukset voidaan suunnitella suhteellisen vapaasti, kun kannatustavat valitaan oikein ja kannatustapa otetaan huomioon suunniteltaessa varsinaisia runkorakenteita. Pitkiä vaakaikkunoita on kuitenkin syytä välttää.
 • Erikoiskannatukset nostavat kuitenkin julkisivun hintaa. Siitä johtuen perusratkaisu kannattaa valita siten, että ikkunat ovat pääosin päällekkäin ja julkisivu kannatetaan perustuksista. Erikoispaikat, esim. erkkerit ja nurkkaikkunat, voidaan kannattaa kerroksittain.
 • Eri tavalla kannatetut julkisivut on erotettava toisistaan liikuntasaumalla.

Linkistä löydät tiivistetyt ohjeet Julkisivumuurauksen suunnitteluunTässä ohjeessa annetaan suuruusluokka-ohjeita arkkitehdin suunnittelun pohjaksi. Varsinainen mitoitus täytyy suorittaa aina tapauskohtaisesti.

Täältä löydät esimerkkejä kerrostalon tiilijulkisivujen rakennetyypeistä ja detaljeista.