Ääneneristys

tässä osiossa:

Asukkaat vaativat kodeiltaan yhä parempaa ääneneristävyyttä huoneistojen välillä. Ympäristön liikennemelun, kuten tie- ja lentoliikenteen lisääntyessä, rakennusten ulkoseinien ja yläpohjien ääneneristävyys on asumisen viihtyisyyden kannalta yhä oleellisempi kysymys.

Rakenteiden ilmaääneneristävyyden perustana on massa: mitä suurempi rakenteen massa on, sitä parempi rakenteen ilmaääneneristävyys on. Tiiliseinät ja betonirakenteet tuottavat suuren massansa ansiosta lähtökohtaisesti hyvän ilmaääneneristävyyden.

Ääneneristävyyttä mitataan ilmaääneneristysluvulla R’w (dB). Seinärakenteen ilmaääneneristävyyteen voidaan vaikuttaa kasvattamalla rakenteen massaa ja huolehtimalla, että rakenteiden liitynnät toisiinsa ovat tiiviitä.

Kahden tilan välillä tarvittavaa ääneneristävyyttä voidaan arvioida seuraavasti:

  • R’w > 55 dB voimakaskaan puhe ei kuulu seinän läpi
  • R’w > 50 dB voimakas puhe kuuluu läpi, mutta sanoista ei saa selvää
  • R’w > 45 dB normaali puhe ei kuulu seinän läpi
  • R’w > 40 dB normaali puhe kuuluu läpi, mutta sanoista ei saa selvää

Muuratuista rakenteista voidaan tehdä ääniolosuhteiltaan säädöstasoista parempi. Allaolevat esimerkkirakennetyypit ovat suuntaa antavia. Tarkemmat ohjeet löydät

RakMK C1 (1998), jossa on esitetty uudisrakennuksen rakenteellista ääneneristävyyttä koskevat määräykset ja ohjeet.

Kivitalojen ääneneristys julkaisusta

Väliseinät

Pienimmät sallitut arvot ilmaääneneristävyysluvulle R’w (dB):

  • Asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välillä yleensä 55 dB
  • Asuinhuoneiston ja toista huoneistoa palvelevan käytävän välillä, kun välissä on ovi 39 dB

Muiden tilojen (majoitushuoneiden, potilashuoneiden, luokkahuoneiden, toimistohuoneiden ja vastaavien tilojen) ääneneristys ja meluntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttö huomioiden niin, että toimintaa vastaavat riittävän hyvät ääniolosuhteet on mahdollista saavuttaa. Ohjeellisesti voidaan hotellihuoneet pesutiloineen rinnastaa asuinhuoneistoihin ja potilas- jaluokkahuoneiden osalta käyttää seuraavia ilmaääneneristysluvun R’w (dB) arvoja:

  • Potilashuoneiden välillä 48 dB
  • Luokkahuoneiden välillä 44 dB

Rakennetyyppejä valittaessa on siksi otettava aina huomioon äänen sivutiesiirtymä. Allaolevia ääneneristävyysarvoja voidaan kuitenkin käyttää lähtötietoina mitoitettaessa huoneistojen välistä äänen eristävyyttä.

  • Tiili 85 mm, ilmaväli 90 mm, jossa mineraalivilla 75 mm, tiili 85 mm          69 dB
  • Tiili 130 mm, ilmaväli 50 mm, jossa mineraalivilla 30 mm, tiili 130 mm      70 dB

Ulkoseinät

Melualueille rakennettaessa on tärkeää, että liikenne melu ei siirry rakennuksen ulkovaipan kautta ulkoa sisään. Liikennemelu sisältää runsaasti pienitaajuista ääntä, jota käytännössä voidaan eristää tehokkaasti vain rakenteiden massalla. Tiilestä muurattujen rakenteiden massa on suuri, mikä takaa hyvät ja viihtyisät ääniolosuhteet myös melualueilla.

Ulkoseinärakenteiden osalta tulee huomioida itse seinärakenteen R’w-arvon ohella muiden seinän osien (ikkunat, ovet) vaikutus kokonaisääneneristävyyteen. Käytännössä merkittävä osuus on rakennuksen arkkitehtonisella suunnittelulla: talon sijainti (etäisyys tiestä), tien suuntaisen seinän ikkunapinta-alan osuus, sekä pihasuunnittelulla (aitarakenteet).

Esimerkkejä erilaisten ulkoseinärakenteiden lasketuista ilmaääneneristysluvuista tieliikennemelua vastaan Rw + Ctr.

 

koostekuva_aaneneristys

 

 

 


Takaisin alkuun