Julkisivun mitoitus MRT75- ja RT75-tiilillä

Tiilen korkeuden muutos aiheuttaa muutoksen myös tiilijulkisivun mitoitukseen.

Alla olevassa kuvassa ohjeellinen esimerkki tiilen CAD-julkisivumitoituksesta kolmen metrin korkeuteen.

Model