Suunnittelussa huomioitavaa

tässä osiossa:

Tärkeimmät muuratun julkisivun suunnittelussa huomioon otettavat seikat

 • Tiili on julkisivumateriaalina suhteellisen raskas ja luontevimmillaan muurattu julkisivu on itsensä kantava. Tämä tuo julkisivulle kantavan rakenteen piirteitä, joka tulisi ottaa huomioon aukotuksen suunnittelussa.
 • Ulkoseinä suunnitellaan kuorimuurin takaa tuulettuvaksi rakenteeksi. Tuuletus varmistaa koko seinärakenteen toiminnan ja pienentää oleellisesti julkisivun säärasitusta paremman kuivumisen ansiosta.
 • Muurattu julkisivu ei ole täysin sateenpitävä viistosateille alttiissa kohteissa. Sateelle alttiille seinälle 130 mm tiili soveltuu paremman vedenpitävyytensä ansiosta paremmin, kuin 85 mm tiili.
 • Ulkoseinän kosteustekninen toiminta varmistetaan riittävällä ilmaraolla sekä oikeantyyppisellä muurauslaastilla ja muuraustekniikalla. Mahdollisen muuratun rakenteen läpi johtuvan veden pois johtaminen ulos rakenteesta tehdään oikeaoppisten detaljien mukaisesti.
 • Julkisivumuurin lämpötilavaihteluista aiheutuvat rakenteelliset jännitykset estetään jakamalla julkisivu liikuntasaumoilla osiin ja tarpeen vaatiessa käyttämällä kutistuma-raudoitteita. Liikuntasaumojen paikat tulisi pyrkiä ottamaan huomioon jo alustavassa suunnitteluvaiheessa.
 • Tiilirakenne tulee suojata sekä maakosteudelta että yläpuolelta valuvalta vedeltä. Esimerkiksi parvekekaiteissa ja ikkunasyvennyksissä suojaus tehdään oikeaoppisia pellityksiä hyväksikäyttäen.
 • Suositeltava sokkelikorkeus on vähintään 400–500 mm. Esimerkiksi ikkunapellitysten sopiva kallistuskulma on 25-35 astetta ja pellitysten etureunan tulisi ulottua n. 3-4 cm tiilipinnasta ulospäin.

Toimivat detaljit

Suunnitellessa muista tarkistaa aina mm.

 • voimassaolevat suunnitteluohjeet, normit ja määräykset
 • suunniteltu käyttöikä ja sen vaatimukset
 • rasitusluokat (by 65 2016 / by 68 2016)
  • betonipeitteen vähimmäisarvo
 • palomääräykset ym asetus 848/2017
  • paloluokkavaatimukset, pintaluokitusvaatimukset jne.
 • ääneneristysvaatimukset, ym asetus 796/2017
  • ilmaääneneristysvaatimus
  • huom! rakennetyypeissä ilmoitetut arvot eivät tarkoita varsinaisesti rakenteella saavutettavaa eristävyyttä, vaan että rakenne soveltuu eristävyysvaatimuksen täyttämiseen. todelliseen ääneneristävyyteen vaikuttaa myös sivutiesiirtymät.

Kustannukset

Kerrostalojen yleisin ulkoseinärakenne on tiilijulkisivuinen betonirunko.

Tiilestä muurattu julkisivu on osoittautunut hinnaltaan kilpailukykyiseksi jo rakennusvaiheessa. Kustannusvertailuissa pitää kuitenkin tarkastella rakennuskustannusten lisäksi rakennuksen käytön aikaisia huolto- ja korjauskustannuksia rakennuksen purkuun ja materiaalien kierrätykseen asti. Pitkällä aikavälillä muuratun julkisivun kustannusetuna on hyvä kestävyys ja pieni huollontarve.

Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä

Julkisivut suunnitellaan pääosin rakennuksen arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan lähtökohdista. Suunnitteluratkaisu ja valitut materiaalit vaikuttavat kuitenkin myös kustannuksiin.

 • Tiilen ja laastin värin valinnasta johtuvat hintaerot vaikuttavat julkisivun kustannuksiin enimmillään +/- 15-20 €/m2 keskimääräiseen tasoon verrattuna.
 • Tiilen pintastruktuuri, erilaiset saumojen viimeistelytavat tai pienet poikkeamat saumapaksuudessa eivät ole merkittäviä kustannustekijöitä.
 • Huolellisesti suunnitellut limitykset ja pinnan pienet sisään– ja ulosvedot ovat muuratulle rakenteille luontaisia ja työn lisäkustannukset ovat yleensä enintään 3-4 €/m2.
 • Tiilivalikoimaa täydentävien muototiilien kustannusvaikutus on noin 3-8 €/m2, jos niiden määrä on 10 – 20 %.
 • Suunnitteluratkaisultaan kalliissa muuratussa julkisivussa on paljon vaakanauhaikkunoita ja isoja nurkkaikkunoita, joiden yläpuoliset muuraukset joudutaan kannattamaan kerroksittain ruostumattomin teräskonsolein. Konsolikannatukset voivat nostaa julkisivun hintaa jopa 10-25 €/m2.

 


Takaisin alkuun