Tiilijulkisivuun tehtävien tuuletusaukkojen mitoitus

Tiilijulkisivuun tehtävien tuuletusaukkojen vähimmäismäärän ohjeistus perustuu VTT:n tekemään tutkimukseen VTT-R-01215-20, jossa on selvitetty erityyppisten tuulettuvien julkisivurakenteiden tuuletustarvetta eri korkuisissa rakennuksissa ja erilaisissa ilmasto-olosuhteissa.

Tiilijulkisivujen tuuletustarvetta on tarkasteltu sekä kapeammalla (25 mm) että leveämmällä (45 mm) tuuletusvälillä varustetuissa rakennuksissa.

  • Tiiliverhouksen takana olevan tuuletusvälin suositeltu leveys on pientaloissa (alle 3 krs) vähintään 30 mm ja kerrostaloissa (yli 3 krs) n. 35-50 mm.

Tässä esitetyn ohjeistuksen tarkoituksena on määrittää paikalla muurattuun tiiliverhoukseen tarvittavien tuuletusaukkojen minimimäärä niin, että ilman vaihtuvuus tiiliverhouksen takana olevassa tuuletusvälissä olisi riittävän suuri ja jotta ilman suhteellinen kosteus ilmaraossa pysyisi riittävän alhaisella tasolla myös tulevaisuuden muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa.

LATAA OHJE (PDF)

Tuuletusaukkojen tarve erityyppisissä julkisivuissa

Jos kyseessä on tiiliverhous, jossa ei ole lainkaan ikkunoita, niitä on varsin vähän, niiden sijoittelu ei ole tasaisesti jakautunut koko julkisivun alueelle tai ikkunan ylä- ja alapuolinen tuuletus on muuten vähäistä, on tiilijulkisivun alaosassa hyvä jättää pystysaumoihin avoimia tuuletusaukkoja taulukon 1. mukaisesti.

Olosuhteista tai rakenteista riippuen, on turvallisempaa jättää julkisivumuurauksen alaosaan mieluummin hieman enemmän, kuin liian vähän tuuletusta. Esimerkiksi rannikkoalueille rakennettaessa, korkeissa rakennuksissa tai kosteudelle arempia runkomateriaaleja käytettäessä, on hyvä aina jättää sekä ensimmäisessä että neljännessä tiilirivissä joka toinen pystysauma avoimeksi.

Mikäli joka toinen pystysauma jätetään oheisen kuvan mukaisesti avoimeksi sekä ensimmäisessä että neljännessä tiilirivissä, tulisi kutistumaraudoitteet sijoittaa kolmanteen vaakasaumaan sokkelin päältä laskettaessa.

 

Normaalitapauksessa tiilijulkisivun tuuletus on riittävä seinillä, joissa joka 3. alimman tiilirivin pystysauma on avoin ja joissa samalla on runsaasti ikkunoita, joiden yläpuolella on vähintään 10 mm ilmaväli.

Esim.1600 mm leveän ikkunan yläpuolella ilma-aukkojen tuuletusta lisäävä pinta-ala on 16 000 mm2, kun ikkunan yläpuolella on 10 mm leveä tuuletusväli.

Jos edellä mainitun lisäksi ikkunan alapuolella vesipellin alla on 5 mm levyinen tuuletusväli (esim. 50 % ikkunan leveyden mitasta, tukikiinnikkeiden vähentävä vaikutus huomioiden), on tuuletusta lisäävä pinta-ala vähintään 4000 mm2.