Tiilijulkisivun ulkonäkö

tässä osiossa:

Tiilen koon ja värin lisäksi tiilijulkisivun ulkonäköön vaikuttavat:

  • tiilen pinnan käsittely
  • limitys
  • tiilisauman väri ja saumaustapa

Pintoja ovat sileän-, karhean- ja harjatun pinnan lisäksi esimerkiksi taustapatinapinta, jossa vanhaa patinoitunutta tiiliseinää muistuttava struktuuri tulee elävästi esille.Alla on muutama esimerkki pinnan käsittelyn vaikutuksesta tiilen ulkonäköön. Eri valmistajien pintakäsittelyt poikkeavat jonkin verran toisistaan, valmistajakohtaiset mallit löydät valmistajien kotisivuilta.

Pinnan struktuurit

Limitykset

Poltetun tiilen useat limitys- ja saumausvaihtoehdot mahdollistavat julkisivuun yksilöllisen ilmeen. Limitys yhdessä laastin kanssa sitoo yksittäiset tiilet yhtenäiseksi rakenteeksi. Tiililimityksiä on useita erilaisia. Yleisimmät juoksulimitystavat ovat 1/2-kiven porrastus tai 1/3-kiven porrastus. Entisajan massiivisissa tiiliseinissä käytettiin monesti ristilimitystä tai munkkilimitystä.

 

Saumaustavat

Sauman osuus tiiliseinästä on n. 20 %, joten julkisivun lopulliseen ulkonäköön vaikuttaa merkittävästi myös tiilen ja sauman värin yhteensopivuus. Yleensä parhaaseen lopputulokseen päästään käyttämällä tiilen omaa väriä lähellä olevia muurauslaasteja.

Tiilimuurausta voidaan elävöittää useilla erilaisilla saumamuodoilla. Saumat voidaan tehdä joko tiilen tasoon, vetää sisälle muuriin tai pullistaa saumaa muurista hiukan ulos.

 

 

Saumaustavat 2016

Ohutsaumausmenetelmä on uusi Suomessa, mutta Keski-Euroopassa se on saanut jo varsin suuren suosion, etenkin arkkitehtien keskuudessa.  Menetelmä poikkeaa perinteisestä 15 mm:n paksuisella saumalla tehtävästä julkisivumuurauksesta siinä, että sauman paksuus on sekä pysty, että vaakasaumoissa ainoastaan 4…6 mm kohteesta riippuen.

Ohutsaumamenetelmällä saatava julkisivupinta on yhtenäinen ja muurimaisuutta korostava. Muurausmenetelmä edellyttää ns. tiilien sekalimitystä, jolloin pystysaumat eivät ole samassa linjassa, eivätkä ne muodosta myöskään selkeää juoksua. Mitoituksen kannalta menetelmä on myös vapaa, sillä muurarin tehtävä on lisätä jokaiseen tiiliriviin aina sopivanmittaisia täytekiviä, mikä tekee julkisivusta samalla myös elävämmän.

Koristemuuraukset ja reliefit


Takaisin alkuun