Täystiilitalo

Täystiilitalo on turvallinen ja terveellinen valinta

Aidosta poltetusta tiilestä tehty ulkoseinä on rakenteeltaan yksinkertainen ja toimiva. Massiivinen tiilirunko tasaa tehokkaasti ulko- ja sisäilman lämpötilan vaihteluita. Talvella täystiilitalo on lämmin ja vedoton sekä kesällä sopivan viileä. Tiiliseinä tasaa myös sisäilman kosteuden vaihteluja pitäen huoneilman miellyttävänä kaikkina vuodenaikoina.

Kun rakenteena on tiili-lämmöneriste-tiili, ei riittävän tiiveyden aikaansaamiseksi tarvita erillistä höyrynsulkua. Selkeä rakenne minimoi rakennusvirheet, koska lämmöneriste kiertää yhtenäisesti talon ympäri, jolloin vältytään energiaa haaskaavilta kylmäsilloilta. Lämmöneristeeksi voidaan valita rakentajan toiveiden mukaan yhtä hyvin villa kuin solumuovieristekin. Myös energiatehokkuusluokka on vapaasti valittavissa, määräykset täyttävästä aina passiivirakenteeseen asti.

Tiili on usein myös allergikon valinta. Poltetusta tiilestä ei erity sisäilmaan vaarallisia kaasuja eikä höyryjä. Monet valitsevatkin täystiilitalon juuri sen turvallisuuden ja hyvän sisäilman laadun vuoksi. Poltettu tiili kuuluu turvallisena luonnonmateriaalina pintamateriaalien parhaaseen M1-päästöluokkaan.

Poltetun tiilen korkeat lujuusarvot mahdollistavat yksilöllisen ja joustavan talosuunnittelun. Erilaiset muoto- ja kaaritiilet mahdollistavat kaarevien ja monimuotoisten rakenteiden toteuttamisen. Tiilirakennetta voidaan haluttaessa elävöittää käyttämällä erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.

Täystiilirakenne on myös ääneneristävyydeltään erinomainen. Se eristää esimerkiksi liikenteen ja lentokoneiden aiheuttamaa melua tehokkaammin kuin monet kevyemmät rakenneratkaisut. Siksi tiilirakenne sopiikin hyvin melualueiden rakennusmateriaaliksi

Paikalla rakennettu täystiilitalo on kokonaisedullinen vaihtoehto. Vähäinen huollon tarve, paloturvallisuus ja energiataloudellisuus tukevat täystiilitalon valintaa. Myös täystiilitalon jälleenmyyntiarvo on tunnetusti hyvä.