Tiilitalon hinta ja edut

Tiilitalon hinta

Tiilitalo tulee pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kokonaiskustannuksiltaan puutaloa edullisemmaksi. Kustannusero rakennuksen runko- ja julkisivukustannuksien osalta on marginaalinen, mutta tiilitalon vähäiset huoltokustannukset tekevät sen edullisemmaksi ottaen huomioon rakennuksen käytönaikaiset kustannukset.

Rakennustutkimus RTS Oy:n vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan keskikokoisen, bruttoalaltaan noin 165 m2:n suuruisen talon rakennuskustannus oli vuoden 2017 normaalikustannuksilla laskettuna noin 332 000 € (keskiarvo). Ulkoseinän rakenteiden ja julkisivun osuus rakentamiskustannuksista olo noin 10 % rakentamisen kokonaiskustannuksista.

Vertailtaessa keskenään eri materiaaleilla tehtyjä ulkoseinärakenteita, on tiiliseinän rakennuskustannus noin 3 % puuseinää kalliimpi. Kun otetaan lisäksi huomioon, että puutalo joudutaan maalaamaan 8–10 vuoden välein, on tiilitalo usein jo ensimmäisen huoltomaalauskerran jälkeen halvempi kuin vastaavankokoinen puutalo.

Tiilellä on oikeastaan vain hyviä ominaisuuksia

 • Kestävyys

Poltettu tiili kestää lähes ikuisesti. Tiilestä muurattu julkisivu kestää hyvin kemiallisia, mekaanisia ja sään aiheuttamia rasituksia. Tiilen ominaisuudet mahdollistavat yksilöllisen ja joustavan talosuunnittelun.

 • Helppohoitoisuus

Ajan myötä helppohoitoisuus merkitsee myös edullisuutta ja vaivattomuutta – maalaukset voi unohtaa.

 • Turvallisuus

Paloteknisesti tiili on turvallinen, palamaton materiaali. Tiilitalon paloturvallisuus näkyy myös vakuutusmaksuissa, kun yläpohjakin tehdään kivirakenteisena.

 • Ääneneristys

Täystiilitalon massiivirakenteet eristävät ääntä erinomaisesti. Liikenteen melu ei kantaudu sisälle ja äänieristys toimii hyvin huoneiden välillä. Massiivisuuden lisäksi myös tiilirakenteen tiiviys vaikuttaa ääneneristävyyteen. Poltetusta tiilestä muurattu seinä ei halkeile, koska sen kosteus ja lämpöliikkeet ovat erittäin pieniä.

 • Energiataloudellinen

Massiivinen tiilitalo merkitsee myös säästöä lämmityskustannuksissa. Tiilitalon massa ja tiiviys vähentävät lämmityskuluja jopa 15 % verrattuna vastaaviin kevytrakenteisiin taloihin. Tiili varastoi lämpöä ja luovuttaa sitä hitaasti ja tasaisesti pystyen näin hyödyntämään ilmaista auringon energiaa. Tiilitalo on sopivan lämmin talvella ja miellyttävän viileä kesällä.

 • Monimuotoinen

Laaja valikoima pintoja, muotoja ja värejä mahdollistaa yksilöllisen suunnittelun.

 • Arvokas

Tiilestä rakennettua taloa arvostetaan ja sillä on hyvä jälleenmyyntiarvo.

 

 

 • Hengittävä
 • Lämmin
 • Massiivinen
 • Ääneneristävä
 • Kosteustasapainon säilyttävä
 • Luja
 • Kosteutta kestävä
 • Lahoamaton
 • Lämmönvaihteluita kestävä
 • Paloturvallinen