Tiilitalon rakentaminen

Tiilitalo on usein yksilöllinen arkkitehdin suunnittelema taloratkaisu, mutta talotehtaiden mallistoissa on myös tiilitalomalleja.

Rakennushankkeen ensimmäinen tehtävä on pätevän pääsuunnittelijan palkkaaminen. Pientalokohteissa pääsuunnittelija laatii usein myös rakennussuunnitelmat, mutta varsinaisesti pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta, ja eri osasuunnitelmien yhteensopivuudesta ja pitää yhteyttä viranomaisiin ja valvoa kaavamääräysten toteutumista.

Suunnitelmien valmistuttua hankitaan rakennuslupa ja muut tarvittavat viranomaisluvat. Lupaprosessiin liittyy myös vastaavan työnjohtajan nimeäminen ja hyväksyminen. Rakennushankkeelle nimetään lisäksi valvoja. Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja velvollisuudet perustuvat lainsäädäntöön, mutta valvojan asema on sopimusoikeudellinen perustuen rakennuttajan ja valvojan väliseen toimeksiantoon. Viranomaisvalvontaa suorittaa kunnan rakennustarkastus.

Tiilivalmistajat voivat suositella sopivia yhteistyökumppaneita tiilitalon rakennustyöhön, vaikka muuttovalmiiksi asti. Tiilenvalmistajat auttavat myös muurausurakoitsijan hankinnassa, mikäli kyseessä on pelkkä runko- tai julkisivumateriaalitoimitus.