Poltettujen tiilien sallitut mittapoikkeamat

Keskiarvojen mittapoikeamat

Kun toimituserästä otetaan näytteeksi spesifioitu lukumäärä poltettuja tiiliä ja ne testataan, tulee testausnäytteen mitoille ilmoitetun arvon ja mittauksissa saadun keskiarvon erotuksenolla korkeintaan seuraavien luokkien asettamien vaatimusten suuruisia, kun vaatimusarvo pyöristetään kokonaiseksi millimetriksi.

Luokka

  • T1: 3 mm tai ± 0,40 mm x nimellismitan neliöjuuri  (suurempi näistä)
  • T2: 2 mm tai ± 0,25 mm x nimellismitan neliöjuuri (suurempi näistä)
  • Tm: valmistajan ilmoittama mittapoikkeama millimetreinä (se voi olla suurempi tai pienempi kuin muissa luokissa).

Yksittäisen poltetun tiilen mittojen sallittu vaihteluväli

Kun toimituserästä testataan, tulee tiilien suurimman ja pienimmän mitatun mitan erotuksen täyttää jonkin alla esitetyn luokan asettamat vaatimukset, kun vaatimusarvo pyöristetään kokonaiseksi millimetriksi:

Luokka

  • R1: 0,6 mm x nimellismitan neliöjuuri (suurempi näistä)
  • R2: 0,3 mm x nimellismitan neliöjuuri (suurempi näistä)
  • Rm: valmistajan ilmoittama yksittäisen tiilen mittojen sallittu vaihteluväli millimetreinä (se voi olla suurempi tai pienempi kuin muissa luokissa).

Huom. Tietyissä näkyvissä muuratuissa rakenteissa, joissa tasaisen ulkonäön aikaansaamiseksi on käytetty sekaisin eri tuotantoerien tiiliä, luokka Rm saattaa olla riittävä.

tiilen-mittapoikkeama