Muuraustelineiden toteutus

tässä osiossa:

Muuraustelineenä käytetään yleensä elementtitelinettä. Elementtitelineen käytössä on noudatettava käyttöohjetta, kuten Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 määrää.

Elementtitelineestä on laadittava rakennesuunnitelma, jos käyttöohjeesta puuttuu osa asetukseen kirjatuista tiedoista tai työtelineen rakenne tai kokoonpano poikkeaa ohjeesta tai telineessä käytetään eri valmistajien telineosia.

Muurausteline on sijoitettava muuraustyötä varten siten, että telineen tai siihen asennettavan ulokkeen reuna jää n. 10 cm:n päähän valmiin muurauksen pinnasta ellei muuta ole sovittu.

Samalta telineeltä tehdään sekä lämmöneristystyö että muuraustyö.

Telinerakenteita voivat siirtää ja nostaa työn etenemisen mukaan ainoastaan ammattitaitoiset telineasentajat tai muut työhön koulutetut työntekijät.

Telineen kuormitus

Muuraustelineen toteutukseen liittyvät yksityiskohdat on tarvittaessa selvitettävä yhdessä tilaajan ja muuraustyöryhmän /-liikkeen kanssa ennen ko. työn aloittamista.

Julkisivumuurausta varten pystytettävä muurausteline kuuluu yleensä kuormaluokkaan 4. Telineen rakenteet ovat tällöin mitoitettu siten, että sallittu pintakuorma on enintään 3 kNn/m2 (n. 300 kg/m2). Tässä on huomattava se seikka, että vain yksi tasokerros voidaan kerrallaan kuormittaa tällä kuormalla.

Nyrkkisääntö: Yksi tiililetka sijoitetaan noin 1,5 metrin välein telinetasolle. Letkan paino on kuitenkin varmistettava etukäteen ennen sen nostoa telineelle. Lisäksi on otettava huomioon myös muiden tarvikkeiden ja työkalujen sekä työntekijöistä aiheutuva kuormitus.

Esimerkkikaaviot kuormituksesta

Muuraustyö ja sivusuojaus/putoamissuojaus

Mikäli muuraustyötä tehtäessä työtason reunan/ulokkeen ja muurauksen ulkopinnan väliin jäävän aukon leveys on alle 250mm, telineessä ei määräysten mukaan edellytetä sisäpuolista kolmiosaista sivusuojausta. Jos aukon leveys on suurempi, sivusuojauksen tulee olla kolmiosainen tai työssä on käytettävä turvavaljaita.

Kolmiosainen sivusuojaus

Telineet pystytetään siten, että työtasot sijoitetaan noin kahden metrin välein. Molempiin pystylinjoihin työtasojen molemmin puolin asennetaan kolmiosainen sivusuojaus.

Määräysten mukaan sivusuojauksen tulee olla kolmiosainen (käsijohde, välijohde jalkalista) silloin, kun vapaa putoamiskorkeus telineeltä on yli kaksi metriä ja vapaa väli rakenteen (esim. julkisivun lämmöneristys) ja työtason välissä on yli 250 mm.

Kolmiosainen sivusuojaus on ensisijainen vaihtoehto, jonka periaate ilmenee rakennepiirroksesta ja valokuvasta.

muurausteline-kaiteella muurausteline-kaiteella-rakennekuva

Putoamissuojaus poikkeustilanteissa

Jossain tilanteissa (esimerkiksi lämmöneristystyössä) kolmiosainen sivusuojaus telinetason sisäpuolisen ulokkeen reunalla voidaan joutua poistamaan. Tällaisissa tilanteissa sivusuojaus kiinnitetään telineen sisäpuoleisiin pystyjohteisiin.

Ulokkeelta tehtävässä työssä tulee tällöin käyttää henkilökohtaista putoamissuojausta, turvavaljaita. Valjaat kiinnitetään telineen vaaka- tai pystyjohteeseen telinetoimittajan ohjeen mukaan. Lisäksi telineen kaiteeseen kiinnitetään näkyvästi valjaiden käytöstä muistuttava varoituskyltti.

Turvavaljaiden käytön periaate ilmenee rakennepiirroksesta ja valokuvasta.

muuraustelinen-valjailla muurausteline-rakennekuva-valjailla

Turvavaljaita käytettäessa pääsy tasolle tulee olla estetty esimerkiksi kaiteella ja näkyvästi sijoitetulla varoituskyltillä, josta se on hyvin havaittavissa. Tällainen paikka on esimerkiksi kyseisen porrasnousun alapäässä. Samaan kohtaan sijoitetaan lisäksi ohjeistus turvavaljaiden käytöstä. Asia tulee myös ottaa huomioon mm. työmaalla tehtävässä perehdytyksessä.

Ohjeet: Talonrakennusteollisuus ry / Telinejaosto 18.3.2016


Takaisin alkuun