Muuraustyö

tässä osiossa:

Ensimmäisen varvin eli tiilirivin sovitus

Muuraus aloitetaan ensimmäisen tiilivarvin sovituksella. Tavoitteena on limittää tiilet mahdollisimman hyvin seinän päätyihin ja aukkoihin.’

Laastin levitys

Laastia levitetään muurauskauhalla kerrallaan 1-5 tiilelle, joiden päälle asetellaan uuden varvin tiilet yksitellen. Laastin levityksessä yksi tärkeimpiä toimenpiteitä on varmistaa tiilen pystysaumojen tiiveys esimerkiksi tiilen nokkaan asetettavan laastiannoksen eli nokkalaastin avulla.

Muurauksen sitominen runkoon

Kuorimuuraus sidotaan rakennuksen runkoon korroosion kestävillä muuraussiteillä, joita asetetaan saumoihin rakennesuunnittelijan määrittelemä määrä (minimivaatimus 2 kpl/m2, mutta useimmiten määrä on ≥ 4 kpl/ m2.)

Aukkojen ylitykset

Aukkojen ylityksissä käytetään nykyisin yhä useammin esivalmisteisia tiili- tai teräspalkkeja.

Saumaus

Julkisivut muurataan Suomessa yleensä täysin saumoin, jotka muotoillaan esimerkiksi sähköputken pätkällä, puutapilla tai saumaraudalla. Sauman muotoilu tehdään jonkin ajan kuluttua tiilien latomisesta, kun sauma on hieman kuivunut, eikä enää tahri muurauspintaa. Lopputulos voidaan tarvittaessa viimeistellä esim. jouhiharjalla.

Viimeistely

Valmis muuraus suojataan:

  • liian nopealta kuivumiselta
  • liian nopealta jäätymiseltä (katso talvimuuraus)
  • rankkasateelta

Valmis, kuivunut seinä puhdistetaan roiskeista ja epäpuhtauksista:

  • harjaamalla
  • hankaamalla tiilenpalalla
  • vesipesulla
  • kuumahöyrypesulla
  • laimealla suolahappoliuoksella (ei vaaleita tiiliä). Vaaleiden tiilien puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta voi tiedustella valmistajalta.
  • muilla materiaalivalmistajien suosittamilla puhdistusaineilla
  • tarvittaessa hiekkapuhaltamalla

 


Takaisin alkuun