Muuraustyömaan suunnittelu

Koska muurausmateriaalit ovat raskaita ja hankalasti siirrettäviä, on muuraustyön suunnittelussa pyrittävä logistisesti tehokkaaseen prosessiin. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että materiaalit otetaan työmaalle sopivissa erissä ja puretaan suoraan mahdollisimman lähelle työkohdetta.

Suunnittelutehtävät

Julkisivumuurauksen työnsuunnittelun tärkeimmät tehtävät ovat työkohteiden ja työjärjestyksen suunnittelu, työryhmien valinta ja aikataulun laadinta, laastinvalmistusmenetelmän valinta, siirtomenetelmien ja -kaluston valinta sekä työmaa-alueen käytön suunnittelu.

Työkohteet ja työjärjestys suunnitellaan siten, että muuraus etenee tehokkaasti muuhun rakentamiseen liittyen. Työkohteiden valintaan vaikuttavat mm. rakennuskohde, työryhmien lukumäärä sekä käytetäänkö kiinteitä telineitä vai mastolavaa.

Työryhmät mitoitetaan urakkasopimuksen ja kohteen yleisaikataulun määräämien ajallisten tavoitteiden mukaisesti. Aikataulusuunnittelussa on otettava huomioon myös muut julkisivutyöt, kuten esim. lämmöneristys ja pellitysten tekeminen.

Tietyn laastinvalmistusmenetelmän soveltuvuuteen ja edullisuuteen vaikuttavat lähinnä tarvittavan laastin määrä päivässä ja koko työmaan aikana sekä työmaalla käytettävissä oleva nosto- ja siirtokalusto.

Kaluston valinta optimaalisesti on vaikeata, koska esimerkiksi laastin siirtotavan valinta vaikuttaa myös tiilensiirron kustannuksiin ja päinvastoin. Lisäksi valinnassa on otettava huomioon kohteen erityispiirteet (työmaa-alue, kohteen korkeus yms.), olosuhteet sekä esim. aikataulun kireys.