Saumaus

Muurari työssä

Muuraustyön laadulla on luonnollisesti suuri merkitys rakenteen ulkonäölle ja se vaikuttaa myös tiiliseinän tiiviyteen. Saumojen tulee olla täynnä laastia. Tiiliä ei saa liikutella sen jälkeen, kun vedenimu laastista tiileen on alkanut. Liikuttelu rikkoo laastin ja tiilen välisen tartunnan, tällöin laasti ei enää tartu uudelleen tiileen eikä sauma tule tiiviiksi.

Paras lopputulos rakenteen lujuuden, tiiviyden ja säänkestävyyden kannalta saadaan muuraamalla heti suoraan täyteen saumaan. Jälkisaumausta tulisi aina välttää julkisivumuurauksissa. Tulisijamuurauksissa, jotka muurataan joustavalla savilaastilla avosaumaan jälkisaumausta voidaan käyttää .

Tiilimuurausta voidaan elävöittää useilla erilaisilla saumamuodoilla. Saumat voidaan tehdä joko tiilen tasoon, vetää sisälle muuriin tai pullistaa muuritasosta hiukan ulos.

Tiiliseinän ulkonäköön vaikuttaa myös saumauksessa käytettävä työväline.

Kun halutaan sileäpintainen sauma, käytetään saumarautaa, jonka muoto valitaan halutun saumamuodon perusteella. Vaaleita muurauslaasteja käytettäessä tulee saumaraudan päälle kiinnittää akryylimuovi, koska pelkkä rauta saattaa värjätä sauman pintaa.

Kun halutaan saumaan karhea pinta, saumaustyövälineinä voivat perinteisen saumaraudan lisäksi olla pelkkä muurauskauha, superlonsieni, sähköputki tai puupalikka. Karhea saumapinta sopii kaikille tiilityypeille.

  • Kauhasauma tehdään muuraamalla normaalisti täyteen saumaan, minkä jälkeen leikataan kauhan reunalla ylimääräinen laasti pois.
  • Sienisauma vastaavasti syntyy siten, että tehdään ensin kauhasauma ja laastin hieman kuivahdettua suoritetaan lopullinen saumaus kuivalla superlonsienellä.
  • Erityisen karhea saumapinta saadaan käyttämällä sähkösuojaputkea tai puupalikkaa saumaustyövälineenä.