Talvimuuraus

Talviolosuhteiden katsotaan vallitsevan, kun ilman lämpötila ajoittainkin laskee alle 0 °C. Tällöin työn suoritukseen, rakennustarvikkeiden säilytykseen ja varastointiin, työn järjestelyyn sekä muuratun rakenteen suojaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

  • Muurauskappaleet eivät saa olla märkiä, jäisiä tai lumisia. Tarvittaessa ne voidaan lämmittää.
  • Talviolosuhteissa käytetään talviolosuhteisiin tarkoitettuja muurauslaasteja. Muurauslaastissa ei saa olla jääpaloja eikä jäisiä osa-aineita. Tarvittaessa muurauslaastin sekoitukseen käytetään lämmitettyä vettä.
  • Lämpimiä muurauslaasteja käytettäessä tulee ottaa huomioon laastin nopea jäykistyminen. Valmiin muurauslaastin lämpötila ei saa ylittää +40 °C ja laastin sekoituksessa käytettävän veden lämpötila ei saa ylittää +60 °C. Mikäli muurauksessa käytetään erityisesti talvimuuraukseen kehitettyjä muurauslaasteja, tulee laastin valmistajan esittää ohjeet laastin käytöstä pakkasrajoineen.
  • Talviolosuhteissa muuraustyö tehdään ja rakenne suojataan siten, että muurauslaastin lämpötila pysyy niin kauan 0 °C:n yläpuolella, ettei veden jäätyminen enää vaurioita laastia tai laastin ja muurauskappaleen välistä tartuntaa.
  • Muurauslaasti saa jäätyä vasta kun muurauskappaleen imu on pienentänyt laastin vesipitoisuuden riittävän alhaiseksi tai kun laasti on kovettunut niin pitkään, että se on saavuttanut riittävän lujuuden ennen jäätymistä.
  • Raudoitetut muuratut rakenteet valmistetaan siten, että rakenteen lämpötila pysyy 0 °C:een yläpuolella 2 vuorokauden ajan.

Tarkemmat ohjeet talvimuuraukseen löydät Talvimuurausohjeesta.