Tiilipiipun edut

tiilipiipun-edut

Tiili on perinteisin ja yleisin savupiippujen rakennusmateriaali, jonka rakentamisesta, käytöstä ja toimivuudesta on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset. Tiilihormisto on edullinen rakentaa ja se on lämpötaloudellisilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen. Tiilihormiston edut korostuvat erityisesti huonetiloiltaan korkeissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Muurattu savupiippu täyttää uusimpien eurooppalaisten standardien vaatimukset (T300-T600) niin tyypillisissä palonkestävyysluokissa kuin vaativassa nokipalotestissäkin.

Vuonna 2018 Suomessa muurattiin poltetuista tiilistä 18 % uudisrakennusten ja 20 % lomarakennusten piipuista. Korjausrakentamisessa tiilipiipun markkinaosuus on kasvanut merkittävästi, sillä sen valitsi peräti 32 % piipun uusijoista. (Lähde: Rakennustutkimus RTS Oy)

Kymmen hyvää syytä valita tiilipiippu

  1. Energiatehokas

Tiilipiippu toimii kuin varaava tulisija. Se varastoi savukaasujen hukkalämmön massaansa luovuttaen sen hitaasti edelleen huonetilaan. Erityisesti useampikerroksissa taloissa tiilipiipun lämmönvarausominaisuuksista on huomattavaa etua, koska piippu toimii tehokkaana lämmön jakajana ylemmissä kerroksissa, lisäten tulisijalämmityksen kokonaisosuutta rakennuksen lämmityksestä

  1. Säästää polttopuun määrässä

Tiilipiippu parantaa sekä puun polton hyötysuhdetta että käyttömukavuutta, sillä lämmönluovutusajan pidentyessä pitenee myös polttamisjaksojen välinen aika. Puuta kuluu vähemmän, mikä sekin tuo lisäsäästöä lämmityskustannuksiin.

  1. Kestävä

Tiili on perinteisin savupiippujen rakennusmateriaali ja sen käytöstä on satojen vuosien kokemukset. Poltettu tiili kestää haastaviakin olosuhteita ja lämpötilan vaihteluita.

  1. Paloturvallinen

Tiili ei pala, sillä se on valmistuksen yhteydessä poltettu raakasavesta keraamiseksi rakennuskappaleeksi yli 1000 °C lämpötilassa. Muurattu savupiippu täyttää korkeinta T600 lämpötilaluokkaa vastaavat vaatimukset 100 mm:n suojaetäisyydellä kuten myös T450 lämpötilaluokkaa vastaavat vaatimukset 50 mm suojaetäisyydellä.

  1. Edullinen hankkia

Tiilipiippu on edullinen rakentaa ja rakentamisessa tarvittavat materiaalit löytyvät useimmiten lähimmästä rautakaupasta tai rakennustarvikealan verkkokaupoista.

  1. Kosteusvaihteluja tasaava

Materiaalina tiili tasaa rakennuksen sisäisiä kosteusvaihteluita ja parantaa sisäilman laatua kaikkina vuodenaikoina.

  1. Hormimäärän suhteen joustava

Tiilipiipun voi toteuttaa yksi- tai useampihormisena, riippuen siihen kytkettävien tulisijojen määrästä jaa vaatimuksista. Tiilihormiin on varsin helppoa tehdä liitosaukkoja myös myöhemmin.

  1. Kotimainen

Suomessa myytävät hormitiilet myös valmistetaan Suomessa kotimaisista raaka-aineista. Tiilipiipun hankinnalla tuet samalla kotimaista työtä ja osaamista.

  1. Ekologinen

Tiili valmistetaan puhtaista luonnonmateriaaleista kuten savesta, hiekasta, sahanpurusta ja vedestä. Rakennusmateriaalina se on turvallinen, sillä se ei sisällä mitään terveydelle haitallisia aineita.  Tiilen valmistuksessa käytettävä savi nostetaan tehtaan lähipellolta, jolloin sen kuljettamiseen sitoutunut energia on varsin vähäinen.

  1. Esteettinen

Tiili on moni-ilmeinen ja soveltuu puhtaaksi muurattuna sellaisenaan osaksi kodin sisustuksellista ilmettä. Tiilen voi myös maalata, slammata tai rapata oman mielen mukaan. Pienikokoisena rakennuskappaleena tiili antaa suunnittelijalle paljon vapauksia toteuttaa erilaisia muotoja ja rakenteita.