Tiilipiipun edut

tiilipiipun-edutTiili on perinteisin ja yleisin savupiippujen rakennusmateriaali. Tiilipiippu on edullinen rakentaa ja lämpötaloudellisilta ominaisuuksiltaan ylivoimainen. Se on ainoa massiivinen hormisto, joka pystyy luovuttamaan siihen varastoituneen lämmön huonetiloihin.

Tulisijojen ja savupiippujen varaavuus onkin noussut yhdeksi niiden tärkeimmistä ominaisuuksista. Sen mukanaan tuomia konkreettisia hyötyjä ovat käyttömukavuus, asumisviihtyvyys sekä energiataloudellisuus, joka merkitsee huomattavia säästöjä jo yhden lämmityskauden aikana.

Tiilipiippu vastaa lämmönvarauskyvyltään jopa toista tulisijaa. Tiilihormiston edut korostuvat erityisesti huonetiloiltaan korkeissa ja kaksikerroksisissa taloissa. Tiilipiippu on paloturvallinen ja tulisijojen määrästä riippuen siihen on helppo tehdä myös tarvittava määrä hormeja. Varaavaan tulisijaan liitettynä muurattu piippu toimii tehokkaana lämmön talteenottajana parantaen entisestään tulisijan hyötysuhdetta. Massiivinen tiilipiippu pystyy varaamaan valmispiippuun verrattuna yli kolminkertaisen energiamäärän kuumien savukaasujen sisältämästä energiasta. Tämän ominaisuuden merkitys korostuu matala- ja passiivienergiataloissa.

Muurattu savupiippu täyttää uusimpien eurooppalaisten standardien vaatimukset (T300-T600) niin tyypillisissä palonkestävyysluokissa kuin vaativassa nokipalotestissäkin.