Piipun muuraus

Tiilipiipun asennus

Savupiipun toimivuus ja pitkäikäisyys lähtee hyvästä perustasta. Perustan tulee olla liikkumaton, maapohjaan tukeutuva. Puurakenteisten alapohjien yhteydessä savupiipulle on rakennettava oma, muista rakenteista erillään oleva perustus. Pääsääntöisesti piipun tulee olla itsenäinen rakennusosa. Joissain tapauksissa piippu voidaan tukea tulisijaan.

Piipun paikka

Hyvä paikka savupiipulle on rakennuksen keskellä, mielellään lähellä harjaa, koska piipun pään tulee ylittää katon harja. Keskeinen sijainti mahdollistaa useiden tulisijojen liittämisen samaan piippuun. Massiivinen tiilipiippu varastoi hyvin lämpöä ja toimii näin tehokkaana tulisijan jatkeena. Tiilipiipun pintalämpötilat pysyvät alhaisina ja varastoitunut lämpö purkautuu huonetiloihin hitaasti parantaen tilojen asumisviihtyvyyttä. Savupiippujen suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeen E3:n määräyksiä. Hyvä ja turvallinen savupiippu syntyy parhaiten poltetuista tiilistä muuraamalla.

Paras sijoituspaikka piipulle on katon harja. Paloturvallisuussyistä savupiipun tulee ulottua vähintään 800 mm vesikaton pinnan yläpuolelle. Rakennuksen paikasta ja ympäristöstä riippuen hyvän vedon aikaansaaminen voi vaatia korkeammankin piipun. Katso lisää tietoa sivun lopussa olevasta oppaasta.

Tiilipiipun muuraustyö

Savupiippu kannattaa muurata poltetuista PRT (peruskokoinen reikätiili), RT/60 (60 mm korkuisista reikätiilistä) tai NRT (normaalikokoinen reikätiili) tiilistä. Mitoiltaan peruskokoista tiiltä kutsuttiin ennen hormikokoiseksi tiileksi.

Toisin kuin tulisijatiilten, on savupiipun tiilten kestettävä säätä ja syövyttäviä kaasuja ei niinkään kuumuutta. Laasteina voidaan käyttää tavanomaista muuraussementtilaastia M 100/600 (harmaana tai värillisenä) tai sisätiloissa joustavaa savilaastia. Sisätiloissa voidaan käyttää myös laastiseosta, jossa on savilaastia kolme osaa ja yksi osa muuraussementtilaastia M 100/600.

Rakennuksen sisäpuolelle jäävä hormin osa (lämmöneristeiden lämpimämmällä puolella oleva hormin osa) muurataan saviuunilaastilla. Rakennuksen kylmässä ulkotilassa ja ulkona käytetään aina säänkestäviä muurauslaasteja M100/ 600 (harmaana tai värillisenä).

Palomääräysten mukaan palavien rakenneosien liittyessä savupiippuun täytyy piippuun tehdä paksunnos. Tällaisia kohtia käytännössä ovat esimerkiksi savupiipun läpiviennit puurakenteisen väli- tai yläpohjan kohdalla. Paksunnokset voidaan toteuttaa joko mineraalivillalla tai muurattuna.

Muuratut tulisijat liitetään muurattuihin savupiippuihin. Tulisijan ja savupiipun erilaisten lämpötilojen vuoksi ne myös elävät eri tavalla. Liitos olisikin pyrittävä sijoittamaan tulisijan alaosaan. Yläliittymällä varustettujen tulisijojen yhteydessä yhdyshormi varustetaan erillisellä sisäputkella.

Alla olevasta esitteestä löydät ohjeet tiilipiipun muuraukseen

 

 

Ohjeita tiilipiipun suunnitteluun ja rakentamiseen

 

 

Tiilipiipun asennus

Tiiliharkkohormin muuraus