Energiatehokas tiili

Massiivinen tiilirakenne on energiatehokas, sillä se pystyy hyödyntämään auringosta saatavaa ilmaisenergiaa. Se varastoi lämpöä ja luovuttaa sitä hitaasti ja tasaisesti, mikä tasaa sisälämpötilan vaihtelua. Tiilitalo on sopivan lämmin talvella ja miellyttävän viileä kesällä.

Ilmarako hidastaa lämmön johtumista rakenteen läpi. Tätä ei huomioida Rakentamismääräyskokoelman mukaisissa rakennuksen energialaskelmissa, vaikka useat tutkimukset osoittavat tiilijulkisivun energiataloudellisuuden.

Ilmaraon hyötyvaikutus riippuu auringon säteilystä. Hyödyt ovat suurimmillaan eteläpuolen julkisivulla, ja pienimmillään pohjoispuolen julkisivulla. Monikerroksissa rakennuksissa ensimmäisen kerroksen hyödyt ovat pienempiä kuin ylempien kerrosten.

Energian säästäminen tuottaa jo sinänsä taloudellista hyötyä, mutta sen hyöty ympäristölle voidaan mitata esimerkiksi CO2-päästöinä. Säästetyn energian CO2-hyödyt riippuvat käytetyn lämmitysenergian päästötasosta.

Massiivisuus_web