Kokonaiskustannuksiltaan edullisin tiili

Tiilijulkisivu on rakennuksen käyttäjälle edullisin julkisivuratkaisu

Tiilitalo tulee pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kokonaiskustannuksiltaan puutaloa edullisemmaksi. Kustannusero rakennuksen runko- ja julkisivukustannuksien osalta on pieni, mutta tiilitalon vähäiset huoltokustannukset tekevät sen edullisemmaksi ottaen huomioon rakennuksen käytönaikaiset kustannukset.

Tampereen teknillisessä yliopistossa 2016 tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin 1800 neliöisen kerrostalon eri julkisivuvaihtoehtojen elinkaarikustannuksia ja verrattiin eri huoltotasojen sekä -toimenpiteiden vaikutusta julkisivurakenteen kokonaistaloudellisuuteen.

Tutkimus osoittaa, että jo 50 vuoden elinkaarella tarkasteltuna tiilijulkisivun huoltokustannukset ovat puu- tai rappausvaihtoehtoihin nähden jopa yli 90 % alhaisemmat. Tällä on suora vaikutus asumiskustannuksiin eli osakkailta tai vuokralaisilta kerättäviin maksuihin.

Vertailussa käytettyjen ulkoseinärakenteiden lämmön- ja ääneneristystasot olivat toisiaan vastaavat ja tarkastelujaksoina käytettiin 50 ja 100 vuoden elinkaarta. Tutkimukseen valittiin viisi Suomessa yleisesti käytössä olevaa kerrostalon julkisivumateriaalia eli tiili, puu, betoni sekä ohut- ja paksueristerappaus.

julkisivu_kayttokustannukset_graafi

Julkisivun valinnassa huomio kokonaiskustannuksiin

Tutkimuksen mukaan tiilijulkisivu on nimellisarvoilla laskettuna sekä 50 että 100 vuoden elinkaaritarkastelussa edullisin, kun mukaan lasketaan rakentamis-, käyttö- ja purkukustannukset. Nimellisarvoilla tarkasteltuna 100 vuoden elinkaarijaksolla tiili oli kokonaiskustannuksiltaan esimerkiksi puujulkisivuun verrattuna 29-49 % edullisempi riippuen siitä, sijaitseeko rakennus sisämaassa vai rannikkoalueella. Eristerappauksiin nähden tiilijulkisivulle muodostuu kustannussäästöä 49-56 % riippuen siitä, onko vertailukohteena paksu- vai ohuteristerappaus.

Myös 3 % korkokannalla nykyarvoon diskontattuna tiilijulkisivu on valkobetoni- tai tiililaattapintaisten elementtiratkaisujen ohella edullisin julkisivuvaihtoehto.

julkisivu_kokonaiskustannukset_graafi

 

Tiilijulkisivu säästää käyttäjien kustannuksia

Tiilijulkisivun elinkaariedullisuus perustuu erityisesti sen vähäiseen käytönajan huolto- ja korjaustarpeeseen. Tiilijulkisivu ei juurikaan vaadi huoltotoimenpiteitä elinkaarensa aikana.

Parhaan hyödyn tiilirakenteen elinkaariedullisuudesta saa siten käyttäjä, eli kiinteistön omistaja. Jo 50 vuoden elinkaarella tarkasteltuna tiilirakenteen käytönaikaiset kustannukset ovat muihin rakenneratkaisuihin verrattuna ylivoimaisesti alhaisimmat.

EI HÄIRIÖITÄ MASSIIVISISTA KORJAUKSISTA

Omaan asuinympäristöön kohdistuvat korjaukset ja saneeraukset aiheuttavat kustannusten lisäksi asukkaille myös monenlaista haittaa. Siksi vähän huoltoa tarvitsevat ja elinkaareltaan pitkäikäiset materiaalit ovat myös asumisviihtyvyyden kannalta parhaat vaihtoehdot.

Tiili vanhenee kauniisti säilyttäen arvonsa ja parhaimmillaan se kestää vuosisatoja. Hyviä esimerkkikohteita löytyy kaikkialta maailmasta.

Linkki tutkimukseen