Tiilen CE-merkinnät

Suomessa valmistettavat ja myytävät tiilet tulee olla CE-merkittyjä.

CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Näiden tietojen avulla suunnittelijat ja rakennusvalvonta voivat määrittää tuotteen soveltuvuuden käyttökohteeseen.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Itse tuotteessa tai tuotteen pakkauksessa tulee olla määrämuotoinen CE-merkintä, minkä lisäksi asiakkaalle tulee toimittaa myös tuotetta koskeva suoritustasoilmoitus (declaration of performance DoP).

Näillä asiakirjoilla valmistaja vakuuttaa itse tuotteen ja sen valmistuksen aikaisten varmentamistoimien täyttävän CE-merkinnän edellytykset, sekä ilmoittaa tuotteen tekniset, viranomaismääräyksiin liittyvät ominaisuustiedot siten kuin kyseisen tuoteryhmän harmonisoidussa tuotestandardissa tarkemmin määritellään.