Tiilen valmistus

tiilen-valmistus

Poltetut tiilet valmistetaan luonnonmateriaaleista: savesta, hiekasta, kalkista ja sahanpurusta. Tiilet eivät sisällä mitään haitallisia haihtuvia tai liukenevia aineita. Tiilenteossa käytettävät raaka-ainemäärät ovat erittäin vähäisiä yhteiskunnan muuhun kulutukseen verrattuna ja hylkytuotteet kierrätetään takaisin valmistusprosessiin.

Käytettävän pääraaka-aineen, eli saven otto suoritetaan viranomaisten myöntämien lupien mukaisesti ja käytön jälkeen ottoalueet maisemoidaan. Normaalisti tiilisavi otetaan lähialueen kesantopelloilta, mikä on logistisesti järkevää.

Valmistuksessa tiileen sitoutuu energiaa, mutta tiilirakenne on erittäin pitkäikäinen ja huoltovapaa, joten ajan myötä tiilen ympäristöystävällisyys vain paranee. Poltetut tiilet valmistetaan savesta yli tuhannen asteen lämpötilassa.

Suomessa valmistetaan poltettuja tiiliä useilla eri menetelmällä. Eri menetelmillä voidaan aikaansaada erilainen ulkonäkö tai parantaa eri käyttötarkoituksien edellyttämiä ominaisuuksia.

Itse valmistusprosessissa poltettuihin tiiliin sitoutuu primäärienergiaa. Poltettujen tiilien uusiutumaton energiasisältö vaihtelee 2,2-4,0 MJ/kg ja uusiutuva energiansisältö n. 0,5 MJ / kg.

Energiankäytön seurauksena syntyy hiilidioksidipäästöjä ja pieniä määriä rikkidioksidia sekä oksidanttipäästöjä.

Tietoa myös valmistajien sivuilta

Raikkonen Oy

Tiileri

Wienerberger Oy

Tiilen valmistus