Ympäristöystävällinen tiili

 

Ympäristöystävällinen rakennusmateriaali rasittaa ympäristöä mahdollisimman vähän koko elinkaarensa aikana. Raaka-aineiden hankinta- ja valmistusprosessin lisäksi elinkaaritarkastelussa tulee huomioida myös huolto ja ylläpito sekä uusiokäyttö- tai kierrätysmahdollisuus. Myös kuljetuksen ja asennusvaiheiden aiheuttamilla ympäristörasituksilla on merkitystä.

  • Tiilien valmistuksessa syntyvien päästöjen osuus Suomen kokonaispäästömäärästä vain alle 0,04 %.
  • Poltetun tiilen valmistukseen käytettävä savi nostetaan yleensä tehtaiden läheisyydestä lukuun ottamatta erikoissavia, jotka tuodaan ulkomailta.
  • Tiilen valmistuksessa voidaan myös hyödyntää raaka-aineena muun teollisuuden sivutuotteita (esim. masuunikuona, keramiikkateollisuuden hylkytuotteet), joilla luonnosta saatavia raaka-aineita voidaan korvata.
  • Huoltotoimenpiteiden tarpeen vähyys ja muuraamisen perinteiset työtavat vähentävät tiilirakenteiden käytön kokonaisenergiasisältöä.

 

Kierrätys ja uusiokäyttö

Poltetun tiilen ympäristöystävällisyyttä lisää sen kierrätysmahdollisuus ja lukuisat uusiokäyttömahdollisuudet:

  • Tiiliä voidaan kierrättää esimerkiksi puhdistamalla vanhoista purettavista rakennuksista saatavia tiiliä ja käyttää niitä edelleen uudiskohteessa muuraukseen.
  • Vanhoja tiiliä voidaan myös murskata ja käyttää uudelleen korvaamaan osaa tiilien raaka-ainetta. Samalla tavoin jo tällä hetkellä hyödynnetään epäkuranteista tiilistä saatavaa tiilimurskaa korvaamaan sekä hiekkaa että savimassaa.
  • Tiiliä voidaan käyttää myös maantäyttöaineena ja murskattuna esimerkiksi tenniskenttien pintamassana.

 

TIILIJULKISIVULLA PIENET KÄYTÖNAIKAISET CO2 -PÄÄSTÖT

Bionova Consultingin vuonna 2013 tekemän tutkimuksen mukaan tiilijulkisivuisen rakennuksen käytönaikaiset CO-päästöt ovat pienemmät kuin muilla tavallisilla julkisivumateriaaleilla.

Rakennuksen elinkaarta tarkasteltaessa tiiliseinän valmistuksen aiheuttama päästömäärä jää alle prosenttiin sadan vuoden kokonaispäästöistä. Lisäksi tiilijulkisivu varaa energiaa ja vähentää näin rakennuksen lämmitystarvetta ja sitä kautta käytönaikaisia päästöjä.

Bionovan tutkimuksen mukaan tiiliseinän valmistuksessa ja rakentamisessa syntyviä CO2-päästöjä vastaavat päästösäästöt saavutetaan keskimäärin 58 vuodessa tiilijulkisivun varaavan vaikutuksen kautta. Tämän jälkeen syntyvät päästövähenemät ovat pelkkää säästöä. Tutkimuksen kohteena olleen asumispalvelukerrostalo DiaVillan tiilijulkisivun osuudeksi koko rakennuksen päästöistä 50 vuoden elinkaaritarkastelussa saatiin n. 1,4 % ja sadan vuoden aikajaksolla n. 0,8 %.

Tutkimuksesta ilmeni lisäksi, että tiilen lämmönvarausominaisuudesta johtuen tiilijulkisivun takana olevan ilmaraon lämpötila on lämmityskaudella keskimäärin noin asteen verran ulkolämpötilaa korkeampi. Tällä on merkitystä sekä rakennuksen energiankulutukseen että sen päästöihin elinkaaren aikana.

Kun otetaan huomioon tiilen pitkäaikaiskestävyys, vähäinen huollon tarve sekä sen energiaa säästävät ominaisuudet, on tiili sekä energiankulutuksen että ilmaston kannalta erinomainen materiaali.

Lue koko tutkimus täällä

Tiilijulkisivun-tutkimus-kansi