Väliseinät

Poltetusta tiilestä voidaan muurata sekä kantavia että kantamattomia väliseiniä. Tiili soveltuu erityisesti kosteisiin tiloihin, sillä epäorgaaninen materiaali ei homehdu.

Lämmön- ja kosteuden tasausominaisuuksien sekä hyvän ääneneristyskyvyn ja paloturvallisuuden ansiosta tiili sopii erinomaisesti vaikka kaikkien väliseinien materiaalivalinnaksi.

Poltetusta sisäseinätiilestä tehty väliseinä voidaan toteuttaa puhtaaksi muurattuna, mutta tasoitettuna se tarjoaa myös hyvän alustan tapetoinnille tai maalaukselle.

Kantavat väliseinät

Suuren puristuslujuuden omaava poltettu tiili on ihanteellinen rakennusmateriaali kantaviin väliseiniin. Pientalojen kantavissa seinissä minimipaksuus on 100 mm. Aukkojen ylityksissä käytetään erilaisia terästuotteita ottamaan vastaan vetäviä voimia, mutta jo vuosisatojen ajan on muuraamalla osattu rakentaa myös holvikaarimaisia aukkojen ylityksiä.

Kantamattomat väliseinät

Kantamattomat väliseinät voidaan muurata moduulikokoisesta 85 mm leveästä poltetusta tiilestä. Tarvittaessa hyvää ilmaäänen eristystä kannattaa käyttää 130 mm normaalireikätiiltä. Tällaisen väliseinän ilmaääneneristyskyky on huomattavasti parempi kuin esimerkiksi vastaavan paksuisen puurunkoisen, eristetyn levyväliseinän vastaava ääneneristyskyky. Molemmin puolin tasoitettuna tiiliväliseinän ääneneristyskyky paranee entisestään.

Ääneneristys

Ääntä asuinrakennukseen tulee muista asunnoista ilmaäänenä ja askeläänenä, samoin rakennuksen tekniset laitteet aiheuttavat ääntä. Myös ulkoa kuuluva tieliikenne, raideliikenne tai lentoliikenne voivat aiheuttaa asuntoihin melua. RakMK osassa C1 on annettu vaatimuksia asunnon ilmaääneneristävyydelle ja askeläänitasoluvulle sekä LVIS -laitteiden sallituille äänitasoille.

Rakenteen ääneneristävyys riippuu pääasiassa rakenteen massasta ja taajuudesta. Massalain mukaisesti painavammalla rakenteella saadaan parempi ääneneristävyys, joten rakenteet, joissa on suuri massa, ovat ääniteknisesti hyvin käyttökelpoisia. Pyrittäessä mahdollisimman hyviin ääneneristysarvoihin käytetään esim. tiilirakenteita.

Matalien taajuuksien ääneneristävyyttä on mahdollista saada aikaan vain raskailla rakenteilla.

Eri tiilityyppien ääneneristävyysarvot ovat

MRT leveys 85 mm                      R45 dB

NRT leveys 130 mm                     R49 dB

RT leveys 135 mm                        R49 dB

MRT85 mm+90 mm ilmarako, jossa 75 mm mineraalivillaa + MRT85 mm           R69 dB

NRT 130 mm+50 mm ilmarako, jossa 30 mm mineraalivillaa + NRT130 mm       R70 dB