Määräykset

Muuratut tulisijat ja savuhormit on ra­kennettava viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.

Savuhormit

Poltetuista tiilistä muurattu savuhormi suunnitellaan ja rakennetaan RakMK E3 “Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2007” mukaisesti siten, että savuhormi on tarkastettavissa sen koko mitalta vähäisiä osia lukuunottamatta. Piippu on muurattava liikkumattomalle ja palamattomalle perustalle, joka kosteuseristetään piipusta esim. bitumihuovalla.

Täsmentäviä ohjeita löytyy esim. RIL 245-2014 “Pienet savupiiput “suunnittelu, rakentamis- ja huolto-ohjeessa.

Paikalla poltetusta tiilestä muuratulta savupiipulta ei vaadita CE-merkintää, mutta tiilinen savupiippu on testattu CE-merkintään vaadittavilla testimenetelmillä (EN 1443:2003). Näiden testien perusteella poltetusta tiilestä paikalla muuratut savupiiput ovat:

  • nokipalonkestäviä
  • T600 lämpötilaluokkaa vastaavat vaatimukset täyttäviä 100 mm:n suojaetäisyydellä
  • T450 lämpötilaluokan vaatimukset täyttäviä 50 mm suojaetäisyydellä
  • ilma-ja kaasutiiviitä

kun muurauksessa on noudatettu E3:n mukaisia määräyksiä ja ohjeita.

Tiilien paloturvallisuutta on testattu sekä kokein että simuloinnein. Testitulokset löydät alla olevista raporteista.

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi-simulointi 450 mm eristepaksuudella

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi-simulointi 600 mm eristepaksuudella

VTTn lausunto simulointien laskentamenetelmastä 2014

Tiilisavupiipun palonkestävyyden testaus VTT 2004

Tiilisavupiipun palonkestävyyden testaus VTT 2008

Tulisijat

Tulisijat mitoitetaan Rakennusmääräysten osan E8 mukaisesti. Tulisijalle on varattava riittävästi tilaa, jolloin tulee huomioida tulisijan  itsensä ja  suojaetäisyyksien vaatiman tilan lisäksi myös käytön ja huollon vaatima tila.