Savupiipun materiaalit

Tiilet

Savupiippuja ei rasita niinkään lämpö – kuten tulisijoja – vaan sää, savukaasuista tiivistyvät aineet, rakennuksen ja perus­tusten mahdolliset liikkeet, piippuun virheellisesti tuetut tai nojaavat rakenteet, tuuli jne. Tämän vuoksi piipun on oltava luja ja kestävä. Siihen käytettävien tiilien tulee olla lujia sekä ulkoti­loissa säänkestäviä julkisivulaatuisia reikätiiliä (PRT, NRT tai RT -sisätiloissa myös PT).

Laastit

Ulkotiloissa tulee laasteina käyttää säänkestäviä muuraussement­ti-tai kalkkisementtilaasteja kuten ML 5 (M100/600) tai KS 35/65 ja KS 20/80. Sisätiloissa ja varsinkin piipun alaosassa, jossa savukaasujen lämpötila voi nousta yli 350°C on käytettä­vä joustavaa saviuunilaastia.

Mikäli piippu puhtaaksimuurataan ja saumat halutaan jälkisaumata, kaavitaan saumat auki n. 15 mm syvyydeltä ja jälkisaumataan esim. värillistä muurauslaastia käyttä­en.

Pinnoitus

Mikäli sisäosissa oleva piipun osa halutaan rapata/pinnoittaa, voidaan muurauslaastiseos tehdä periaatteella 1 osa ML5 laastia ja 3 osaa saviuunilaastia. Rapattavissa piipuissa voidaan käyttää myös verkotusta ja kuitulaastia.