Savupiipun suunnittelu

tässä osiossa:

Savuhormi on suunniteltava ja rakennettava siten, että saavutetaan riittävä veto, lujuus, tiiveys ja käyttöikä ja ettei siitä aiheudu palovaaraa ottaen huomioon hormiin liitettävät tulisijat ja tulisijoissa käytettävät polttoaineet. Savupiipun tulee kestää säärasitus sekä jäätymisen ja sulamisen sekä lämpötilan muutoksista aiheutuvat muodonmuutokset ja rasitukset. Hyvä ja turvallinen savupiippu syntyy parhaiten poltetuista tiilistä muuraamalla.

Savupiipun rakenteellisessa mitoituksessa on otettava huomioon sen oma paino ja ulkoiset kuormat.

Savupiiput tehdään mahdollisimman pystysuoriksi. Mikäli poikkeama on enemmän kuin 30°, tehdään selvitys savupiipun rakenneteknisistä ratkaisuista, toimivuudesta ja nuohottavuudesta.

Tulisijojen ja savuhormien yhteensopivuus

Savuhormit on mitoitettava käytetyn tulisijan savukaasujen lämpötilan mukaan. Hormin on kestettävä kyseinen lämpötila ja suojaetäisyydet on oltava sen mukaiset. Saunan kiukaan savuhormi on mitoitettava vähintään T600 lämpötilaluokkaan.

Yleensä jokaisesta tulisijasta pitää savu poistaa piipun päähän saakka ulottuvan, erillisen savuhormin avulla. Kuitenkin kaksi saman huoneiston samassa tasossa sijaitsevaa tulisijaa saadaan yhdistää samaan savuhormiin edellyttäen, että kumpikin on varustettu erillisellä savupellillä.

Hormikoko

Suurehkot taloustulisijat kuten varaavat takat ja leivinuunit sekä suuluukuttomat tulisijat – kuten avotakat – tulisi yhdistää, ns. kiven hormiin. Pienehköille tulisijoille kuten liesille ja saunan kiukaille riittää tavallisesti ns. puolen kiven hormi. Keskuslämmityskattilan tarvitsema hormikoko määräytyy valmistajan ohjeen mukaan. Yleensä riittää ns. puolen kiven hormi.

Sulkupelti

Savupiippu on yleensä varustettava vähintään yhdellä sulkupellillä.

Savupeltien tarkoituksena on ohjata savukaasujen kulkua, ja estää kylmän ilman pääsy hormiin. Savukaasujen poistuminen ulkoilmaan sulkupellin ollessa suljettuna varmistetaan aukolla, jonka koko on noin 3 % hormin aukon pinta-alasta. Sijoitettaessa tulisija huoneistoon, jossa on alipainetta synnyttävä koneellinen ilmanpoisto, huolehditaan siitä, ettei savuhormi toimi tuloilmareittinä.

Nuohousluukku

Savuhormit on voitava vaikeuksitta ja turvallisesti puhdistaa joka kohdasta. Tästä syystä esimerkiksi pystyhormin juureen on sijoitettava nuohousluukku. Nuohousluukkujen rakenteen tulee olla sellainen, että ne ovat tiiviisti suljettavissa ja samalla myös siten kiinnitettyjä tai lukittuja, ettei hormin mahdollinen äkillinen ylipaine aukaise niitä.

Perustus

Savupiipun toimivuus ja pitkäikäisyys lähtee hyvästä perustasta. Perustan tulee olla liikkumaton, maapohjaan tukeutuva. Puurakenteisten alapohjien yhteydessä savupiipulle on rakennettava oma, muista rakenteista erillään oleva perustus. Pääsääntöisesti piipun tulee olla itsenäinen rakennusosa. Joissain tapauksissa piippu voidaan tukea tulisijaan.

Piipun sijoitus ja korkeus

Edullinen paikka savupiipulle on rakennuksen keskellä ja mielellään lähellä talon harjaa. Keskeinen sijainti mahdollistaa useiden tulisijojen liittämi¬sen samaan piippuun.

Paras sijoituspaikka piipulle on katon harja. Paloturvallisuussyistä savupiipun tulee ulottua vähintään 800 mm vesikaton pinnan yläpuolelle. Rakennuksen paikasta ja ympäristöstä riippuen hyvän vedon aikaansaaminen voi vaatia korkeammankin piipun. Piipun korkeutta suunniteltaessa otetaan huomioon alle 8 metrin etäisyydellä olevat palavatarvikkeiset rakenteet ja aukot sekä korotukset katon rakenteissa.

Pintalämpötilat

Näkyvissä ja helposti kosketeltavissa olevien savupiipun osien pintalämpötila voi olla enintään 80 °C. Muilta osin pintalämpötila voi olla tätä korkeampi edellyttäen, että savupiipun viereisen muusta kuin A1 luokan rakennustarvikkeesta tehdyn rakenteen pintalämpötila ei nouse yli 85 °C:n. Saunan löylyhuoneessa voivat edellä mainitut lämpötilat ylittyä, kun paloturvallisuus ei tästä vaarannu.

Suojaetäisyydet

Tiilisen savupiipun suojaetäisyys palava-aineiseen materiaaliin on 100 mm.

Palomääräykset asettavat piipun ulkopuolelle tulevan eristeen paksuudelle erityisvaatimuksia tapauksissa, joissa piippu liittyy palava-aineisiin rakenneosiin, esim. sen läpäistessä puisen ylä-pohjan.

Nokipalo

Poltetuista tiilistä paikalla muuratun savuhormin nokipalonkestävyyttä voidaan pitää riittävänä. Mahdollisen nokipalontilanteen jälkeen savupiipun rakenne ja paloturvallisuus tarkistetaan.

 


Takaisin alkuun