Tiilipiipun muuraus

Perustaminen

Piiput on muurattava liikkumattomalle perustalle, josta voidaan ohjeena sanoa mm. seuraavaa:

  • Savupiipun perustuksen tai muun alusrakenteen muodonmuutokset ja siirtymät eivät saa vaarantaa paloturvallisuutta tai piipun toimivuutta.
  • Piippujen perustuksen tulisi aina tukeutua maapohjaan, ts. piipun tulisi lähteä kellarin lattiatasosta tai maavaraiselta laatalta, vaikka tulisijaa ei vielä tässä kerroksessa olisikaan.
  • Puualapohjalla varustetuissa taloissa piiput tarvitsevat oman, muusta rakennuksesta erillisen perustuksen.
  • Perustus mitoitetaan kestämään savupiipun painosta ja muista kuormitustekijöistä aiheutuvat rasitukset.
  • Piippu ja sen maavarainen perustus on kosteuseristettävä toisistaan esimerkiksi bitumisivelyin.
  • Yksihorminen, pystysuorassa oleva savupiippu voidaan tukea tulisijaan edellyttäen, että ratkaisu on käytettävän tulisijan valmistajan asennusohjeiden mukainen, tulisija on mitoitettu tuennasta aiheutuville kuormille ja vaikutukset hormin muuhun tuentaan on otettu rakennesuunnittelussa huomioon.

Muuraus

Savupiipun ulkokuoren ja hormien välisen seinämän tulee olla vähintään 120 mm paksu (PT, PRT, NRT, RT). Ulkokuori muurataan muurauslaastilla 1/3 – 1/2 -kiven juoksulimitystä käyttäen 10–15 mm paksuin, enintään 3 mm sisään painetuin, täysin saumoin. Savupiipun osat, joissa savukaasujen lämpötila voi nousta yli 350°C muurataan käyttäen joustavaa laastia, kuten savilaastia. Savilaastilla muurattaessa voidaan käyttää jälkisaumausta. Jälkisaumauksen syvyys on tällöin noin 15 mm. Pinnoitettavat tai rapattavat piiput suositellaan aina muurattavaksi joustavalla savilaastilla.

  • Piipun rajoittuessa kiviaineisiin välipohjiin tai seiniin nämä tulee irrottaa toisistaan liikuntasaumalla, johon käytettään 10 mm:n Tulisijalevyä (TUL) tai keraamista kuitua.
  • Piipun ulkokuoreen liittyviä seiniä ei limitetä piippuun. Rakenteellisten seikkojen sitä vaatiessa voidaan seinä sitoa joka 8.-10. saumasta ruostumattomalla, joustavalla terässiteellä.
  • Eri hormien välinen seinämä voidaan tehdä lapetiilistä tai pystyyn asetetuista tiilistä. Hormien väliseinämät sidotaan terässitein piipun ulkokuoren joka 4:een vaakasaumaan ts. jokaisen pystykivikerroksen välistä.
  • Hormin sisäpinta tehdään mahdollisimman sileäksi esim. kostean harjan tai superlonsienen avulla.

Rakennuksen näkyviin jäävissä tiloissa savupiippu voidaan jättää puhtaaksi muuratuksi tiilipinnaksi. Muissa, kuten rakenteiden sisään jäävissä osissa (esim. yläpohjassa) se pinnoitetaan katteen tasoon asti. Pinnoitus tehdään esimerkiksi 10 mm:ä paksulla muuraussementti- tai kalkkisementtilaastirappauksella tai 3-5 mm:ä paksulla A1 luokan tasoitteella.

Rakennuksen kylmässä ulkotilassa ja ulkona käytetään aina säänkestäviä muurauslaasteja.

Muuratun savupiipun yläpää suojataan sään vaikutukselta.

Savupiiput on suunniteltava ja rakennettava Suomen rakentamismääräyskokoelman E3 mukaan.