Ylläpito ja korjaus

tässä osiossa:

Tiilijulkisivun ylläpito

Hyvin suunnitellun ja kunnollisista materiaaleista valmistetun tiilirakenteen kestoikä on satoja vuosia, eikä rakenne välttämättä vaadi mitään kunnossapito- tai korjaustoimenpiteitä käyttöikänsä aikana.

Kaupunki-ilmastossa varsinkin vaaleat tiiliseinät voivat kuitenkin likaantua ja vaatia puhdistusta. Tiilijulkisivuille katolta tai yläpuolisilta tiiviiltä pinnoilta valuvat vedet saattavat nokisena aiheuttaa likaraitoja tai muodostaa tiilen pintaan liukoisia suoloja. Huolellisesti suunnitellulla veden poisjohtamisella ja kunnon räystäillä tämän tyyppiset ongelmat voidaan eliminoida ja taata näin tiilijulkisivun pitkäaikainen toimivuus.

Tiilirakenteen korjaus

Muurattujen julkisivujen korjaus voidaan toteuttaa

  • paikkauskorjauksena
  • pinnoitus- tai verhouskorjauksena
  • kuorimuurin purkamisena ja uusimisena

Lisäksi kyseeseen voi tulla halkeamien ja painumavaurioiden korjaukset

Korjaustavan valinta riippuu aina ensisijaisesti rakenteen teknisestä kunnosta. Tekniset vaatimukset täyttävistä korjausvaihtoehdoista valitaan se, joka parhaiten täyttää kohteen arkkitehtoniset ja taloudelliset kriteerit.

  • Paikkauskorjauksessa laastisaumojen pintaosat uusitaan, eli vanha rakenne säilyy pääosin ennallaan.
  • Pinnoitus- ja verhouskorjauksessa vanha vaurioitunut tiilijulkisivu peitetään uudella pintarakenteella. Verhousrakenteeseen kuuluu yleensä myös lisälämmöneristys, joka sijoitetaan niin ikään vanhan rakenteen ulkopuolelle. Vaurioituneita alueita ei tarvitse poistaa, mikäli ne ovat kiinni alustassaan.
  • Tiilimuurin uusimiskorjauksessa vanha tiilimuuri ja laastit puretaan uusittavilta alueilta kokonaan ja tiilimuuri muurataan uudelleen. Uusittavalla osalla uudet tiilet ja laasti todennäköisesti erottuvat vanhasta julkisivumuurauksesta puhtaampana ja selvästi uudempana alueena tiilien ja laastin väristä riippuen.
  • Halkeamien ja painumavaurioiden korjauksessa pyritään ensisijaisesti poistamaan tiilimuurin halkeilun ja/tai painumiseen johtaneet syyt. Tämän jälkeen halkeamat korjataan soveltuvin injektointi- ja saumaustekniikoin ja tehdään tarvittaessa kuorimuuriin liikuntasaumoja. Pahoin painuneiden tiilimuurien korjaaminen saattaa johtaa tiilimuurin purkamiseen ja uudelleen rakentamiseen. Halkeama- ja painumakorjaukset liittyvät keskeisesti rakenteiden kantavuuteen ja ovat aina tapauskohtaisia.

Perinteisen muurattavan tiilen rinnalle on noussut myös kevyempiä keraamisia korjausvaihtoehtoja, kuten tiiliseinää muistuttava, mutta mekaanisesti kiinnitettävä tiililaattapintainen Stonel pienelementtijärjestelmä sekä keraamisista lankuista avosaumoin asennettava ja niin ikään mekaanisesti kiinnitettävä Argeton julkisivuverhous. Myös näillä järjestelmillä saadaan varsin näyttävä, huoltovapaa ja kestävä julkisivu.

Lisätietoa:

Tilaajan ohje: Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimus 2022

Ohje on laadittu omistajan näkökulmasta kiinteistönpidon ja korjaussuunnittelun tueksi. Ohjeen avulla kiinteistönomistaja osaa tilata rakennukseensa
soveltuvan ja riittävän kattavan kuntotutkimuksen. Tilaajan ohje perustuu muurattujen ja rapattujen rakenteiden kuntotutkijoille aiemmin julkaistuun ohjeeseen by 75
Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimus 2021.

 


Takaisin alkuun