Julkisivukorjaus tiililankuilla

Tiililankkujen käyttö korjausrakentamisessa on vielä toistaiseksi ollut varsin vähäistä, mutta uudisrakennuspuolella rakennetta on käytetty jo varsin runsaasti esim. toimisto- ja julkisessa rakentamisessa.

Tiililankkuverhous samoin kuin tiilipienelementtiratkaisukin on mekaanisesti taustarakenteeseen kiinnitettävä korjausratkaisu. Lankkuratkaisu poikkeaa tiilipienelementtiratkaisusta siinä, että rakennetta ei tarvitse laisinkaan saumata, mikä nopeuttaa rakenteen asennusta.

Asennusaikaista etua saadaan myös siinä, että lankkujen sovittaminen ja katkominen vielä työmaavaiheessakin on helppoa. Tiililankkuverhous poikkeaa ulkonäöltään selkeästi muista keraamisista julkisivuratkaisuista, mutta toisaalta sen ei ole tarkoituskaan olla muuratun julkisivun kaltainen, vaan selkeästi jotain muuta.

Tiililankku on arkkitehtien arvostama rakenneratkaisu, jolla on tehty niin hotelleja, kouluja kuin toimistorakennuksiakin ja se soveltuu myös asuntorakentamiseen.

Huoltovapauden, tuulettuvuuden ja keveyden lisäksi tiililankkuverhouksen etuna voidaan pitää myös helppoa vaihdettavuutta ja kierrätettävyyttä, mikäli siihen tulee tarvetta.