Tiilimuurin rappaaminen ja pinnoittaminen

Yleisimmin paikallisten rapautumavaurioiden syynä on tiilien ja laastin puutteellinen pakkasenkestävyys sekä huonosti toimivat detaljit. Tiilimuurin kuivaaminen saattaakin olla tarpeen pahoin kastuneilla alueilla.

Tiilimuurin rappaamista ja pinnoittamista voidaan käyttää tiilimuurin kosteusrasitustasoa alentavana korjauksena, jolloin tiilimuurille saadaan lisää käyttöikää. Vanhan tiilimuurin pintaan rapataan paksu yhtenäinen kolmikerrosrappaus, joka pinnoitetaan imeytyvän veden määrää vähentävällä suojaavalla pinnoitteella.

Rappaus peittää tiilijulkisivun, joten julkisivun ilme muuttuu.

Tiilijulkisivun peittävään rappaukseen liittyy yleensä aina pellitysten ja vedenpoistojärjestelmien uusiminen, sillä vanhat osat joudutaan rappauksen vuoksi poistamaan ja pellitykset muuttamaan rappaukselle sopiviksi. Myös erilaisten liittymien kosteusteknistä toimintaa voidaan usein parantaa

Materiaalit ja tuotteet

Tiilijulkisivun peittävä rappaus tehdään pakkasenkestävillä kalkkisementti- tai sementtilaasteilla. Laastien tarkempi koostumus riippuu mm. rappausalustasta, rappaustyypistä ja julkisivulle kohdistuvasta saderasituksesta.

Julkisivurappausten ja tiilialustan kastumista sadevedestä voidaan vähentää suojaavalla pinnoitteella. Pinnoitteina käytetään pääsääntöisesti epäorgaanisia kalkki-, kalkkisementti- tai silikaattipinnoitteita.